Make your own free website on Tripod.com

PROGRAM LIMA TAHUN PENTADBIRAN (PENGURUSAN AM)

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR 1

2001-2005

 

BIL

PROGRAM

MATLAMAT

AKTIVITI/PROJEK

 

OBJEKTIF

JANGKAMASA

SASARAN

KOS

SUMBER TENAGA

1

Kecerian

Sekolah

 

Mencantikan

Sekolah

-menanam bunga

-kebersihan

Cintakan

sekolah

 

Lima Tahun

Guru

Murid

RM 500

Pekerja

Murid

2

Buku stok

Mengemaskini

Buku stok

Mengemas

-merekod

-melabel

memudahkan kerja dan pengesanan

ima Tahun

Guru Kanan Kerani

 

Guru Besar Guru kanann Kerani

 

3

Akaun Sekolah

Akaun

yang bersih

berkomputer

 

-Kawalan

kewangan

-Buku Tunai

Mencegah penyelewangan

Lima Tahun

Guru

Kerani

 

Guru Besar

Guru-guru

4

Kewangan sekolah

Mengemaskini kewangan berkomputer

 

-Kursus Akaun

-Sistem Wang

Masuk dan keluar

Pentadbiran

Kewangan yang

Bersih & tersusun

Lima Tahun

Guru Besar

Kerani Guru-guru

 

Guru Besar

5

Sistem Fail

Mengemaskini

fail-fail

-Kenal pasti

-Menyusun

-Merekodkan fail

Menyusun fail

Mengikut abjad

2001 2005

Kerani Pekerja

 

Pekerja

Kerani

6

Komputer

Pendedahan penggunaan komputer

 

-Memperkenalkan

-Perisien Komputer

Menambahkan keilmuan guru

Lima Tahun

Murid

 

Guru

Murid

7

Lawatan

Menimba pengetahuan

 

-Melawat tempat

yang baik.

Mencari idea baru

 

2001

Guru

 

Guru

8

Pusat Sumber

Mengemaskini

alatan di bilik Pusat Sumber

-Kursus

-Bengkel

-Lawatan

Memperbaiki system penggunaan,

2001

 

Guru

 

Guru