PERANCANGAN PROGRAM KURIKULUM 2001

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR 1

JALAN JUNID, MUAR, JOHOR.

 

 1. Pendahuluan.

 

Perancangan Program Kurikulum Sekolah Kebangsaan Sultan Abu Bakar 1 bagi

tahun 2001 adalah merupakan satu usaha untuk mengemaskini pelaksanaan kurikulum

sekolah secara lebih tersusun dan berkesan.

Dengan adanya program ini segala aktiviti yang dirancang untuk setahun akan

dapat dilaksanakan dengan lebih teratur. Laporan penilaian pelaksanaan program

sepanjang tahun 2000 di peringkat sekolah telah dijadikan asas untuk merangka

semula program 2001.

Setiap aktiviti yang dirancang adalah bertujuan untuk memberi peluang kepada

murid-murid menambah dan meluaskan pengetahuan sesuai dengan kemampuan dan

pencapaian murid.

Setiap akhir tahun, satu penilaian akan dibuat bagi mengesan segala

kelemahan dan kekurangan yang ada untuk memperbaiki penyusunan program

kurikulum bagi tahun 2002.

Ucapan terima kasih kepada semua warga Sekolah Kebangsaan Sultan Abu

Bakar 1 yang telah menunjukkan komitmen mereka dalam melaksanakan kurikulum

sekolah dengan cemerlang.

 

 1. JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH 2000

 

 

1. Pengerusi : Pn.Sumirah Bte Kasbon

(Guru Besar SK.Sultan Abu Bakar 1)

2. Timbalan Pengerusi : Pn.Hjh.Rahimah Bte Abu Bakar

(PGB. Pentadbiran)

3. Naib Pengerusi : Pn.Hjh.Sarah Bte Hj.A.Ghani

(PGB. Hal Ehwal Murid)

4. Setiausaha : Pn.Hjh.Hazirah Bte Ibrahim

5. Pen. Setiausaha : Pn.Rohani Bte Abu Bakar

6. Bendahari : Pn.Habsah Hisham

(PGB. Kokurikulum)

7. Jawatankuasa : (Pengerusi Panitia Mata Pelajaran)

Bahasa Melayu : Pn.Hjh.Hazirah Bte Hj.Ibrahim

Bahasa Inggeris ; Pn.Radiah Bte Ismail

Bahasa Cina : Pn.Poon Lee lee

Bahasa Arab : Pn.Rozita Bte Ismail

Matematik : Pn.Zarina Bte Yusof

Sains : Pn.Poon Lee Lee

Kajian Tempatan : Pn.Che Nor Rokiah Hj.Embong

Pendidikan Jasmani & Kesihatan : Pn.Roslila Hashim

Kemahiran Hidup ; Pn.Jalila Bte Mohd Jamal

Pendidikan Seni : Cik Zainab Bte Ahmad

Pendidikan Islam : Pn.Kamariah Bte Mohamad

Pendidikan Pemulihan : Pn.Azizah Bte Ab.Manaf

Masalah Pembelajaran : En.Suhaimi Bin Mohd Nor

Pusat Sumber Sekolah : Pn.Halina Bte Alwee

Pendidikan Alam Sekitar : Cik Faridah Bte Bidin.

Pendidikan Komputer : Pn.Noor Haflida Bte Nordin

Disiplin : Pn.Zahrah Bte Daim

Kaunseling : Pn.Zarina Bte Yusof

Muzik : Tn.Hj.Azman Othman

Ujian & Penilian : Pn.Hjh.Rahimah Bte Abu Bakar

Media & Teknoloji Pendidikan : Tn.Hj.Azman Bin Othman

R & D : Pn.Zahrah Bte Daim

SAL : Pn.Noor Haflida Bte Nordin

  

2.1 JAWATANKUASA PANITIA MATA PELAJARAN

 2.1.1 BAHASA MELAYU

Pengerusi : Pn. Hjh.Hazirah Bte Ibrahim

Setiausaha : Pn.Rosila Bte Hashim

AJK : Pn.Hjh.Rahimah Bte Abu Bakar

: Pn.Hjh.Sarah Bte Hj.A.Ghani

: Pn. Che Nor Rokiah Bte Embong

: Pn.Jalila Bte Mohd Jamal

: Tn.Hj.Azman Bin Othman

: Pn.Zarina Bte Yusof

: Pn.Radiah Bte Ismial

: Pn.Masrintan Bte Sakiran

: Cik Fatimah Bte Majid

 

   1. BAHASA INGGERIS
   2. Pengerusi : Pn.Radiah Bte Ismail

    Setiaausaha : Pn. Noor Haflida Bte Nordin

    AJK : Pn.Rohani Bte Abu Bakar

    : Pn.Zahrah Bte Daim

     

   3. BAHASA CINA
   4. Pengerusi : Pn.Poon Lee Lee

    Setiaausaha : Cik Zainab Bte Ahmad

    AJK : Pn.Rohani Bte Abu Bakar

     

   5. BAHASA ARAB
   6. Pengerusi : Pn.Rozita Bte Ismail

    Setoausaha : Pn.Kamariah Bte Mohamed

    AJK : Cik Azalina Bte Kassim

     

   7. MATEMATIK
   8. Pengerusi : Pn.Zarina Bte Yosof

    Setiausaha : Cik Fatimah Majid

    AJK : Pn.Habsah Bte Hisham

    : Pn.Che Nor Rokiah Bte Embong

    : Pn.Masrintan Bte Sakiran

    : Cik Zainab Ahmad

    : Pn.Rosila Bte Hashim

   9. SAINS
   10. Pengerusi : Pn.Poon Lee lee

    Setiausaha : Pn.Masrintan Sakiran

    AJK : Pn.Hjh.Hazirah Bte Ibrahim

   11. KAJIAN TEMPATAN
   12. Pengerusi : Pn.Che Nor Rokiah Bte Embong

    Setiausaha : Pn.Rosila Bte Hashim

    AJK : Pn.Hjh.Sarah Bte Hj.A.Ghani

    : Pn.Sumirah Bte Kasbon

    : Tn.Hj.Azman Bin Othman

    : Pn.Jalila Bte Mohd Jamal

   13. PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN
   14. Pengerusi : Pn.Rusila Bte Hashim

    Setiausaha : Pn.Rohani Abu Bakar

    AJK : Pn.Habsah Bte Hisham

    : Pn.Hjh.Hazirah Bte Ibrahim

    : Pn.Jalila Bte Mohd Jamal

    : Cik Zainab Bte Ahmad

    : Cik Faridah Bte Bidin

    : Pn.Che Nor Rokiah Bte Embong

    : Pn.Zahrah Bte Daim

    : En.Suhaimi Bin Mohd Nor

   15. KEMAHIRAN HIDUP
   16. Pengerusi : Pn.Jalila Bte Mohd Jamal

    Setiausaha : Cik Zainab Bte Ahmad

    AJK : Pn.Sumirah Bte Kasbon

   17. PENDIDIKAN SENI
   18. Pengerusi : Cik Zainab Bte Ahmad

    Setiausaha : Pn.Jalila Bte Mohd Jamal

    AJK : Pn.Hjh.Sarah Bte Hj.A.Ghani

    : Pn.Zahrah Bte Daim

    : Pn.Rusila Bte Hashim

    : Pn.Habsah Bte Hisham

   19. PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
   20. Pengerusi : Pn.Kamariah Bte Mohamed

    Setiausaha : Pn.Rozita Bte Ismail

    AJK : Cik Azalina Bte Kassim

    2.2.11 PENDIDIKAN PEMULIHAN

    Pengerusi : Pn.Azizah Bte Abd. Manaf

    Setiausaha : Pn.Zarina Bte Yusof

    AJK : Pn. Radiah Bte Ismail

    : Tn.Hj.Azman Bin Othman

    : Pn. Masrintan Bte Sakiran

   21. MASALAH PEMBELAJARAN
   22. Pengerusi : En. Suhaimi Bin Mohd Nor

    Setiausaha : Pn. Halina Bte Alwee

   23. MUZIK

Pengerusi : Tn.Hj.Azman Bin Othman

Setiausaha : Cik Faridah Bte Bidin

AJK : Pn.Che Nor Rokiah Bte Embong

  1. PENGURUSAN SEKOLAH
   1. JAWATANKUASA PEPERIKSAAN, UJIAN DAN PENILAIAN
   2. Pengerusi : Pn.Hjh.Rahimah Bte Abu Bakar

    Setiausaha : Pn. Habsah Bte Hisham

    AJK : Pn.Hjh.Sarah Bte Hj.A.Ghani

    : Pn.Hjh.Hazirah Bte Ibrahim

    : Pn.Zarina Bte Yusof

    : Pn. Poon Lee Lee

    : Pn.Kamariah Bte Mohamed

    : Pn.Che Nor Rokiah Bte Embong

   3. J/K R & D (PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN)
   4. Pengerusi : Pn.Zahrah Bte Daim

    Setiausaha : Pn.Radiah Bte Ismail

    AJK : Pn.Noor Haflida Bte Nordin

    : Pn.Rohani Bte Abu Bakar

   5. J/K PROJEK HIKMAH YPJ DAN MOTIVASI PELAJAR
   6. Pengerusi : Pn.Hjh.Rahimah Bte Abu Bakar

    N.Pengerusi : Pn.Hjh.Sarah Bte Hj.A.Ghani

    Setiausaha : Pn.Che Nor Rokiah Bte Embong

    Bendahari : Pn.Azizah Bte Ab. Manaf

    AJK : Pn. Habsah Bte Hisham

    ; Pn.Hjh.Hazirah Bte Ibrahim

    : Pn. Poon Lee Lee

    ; Pn.Zahrah Bte Daim

    : Pn.Jalila Bte Mohd Jamal

   7. J/K SAL
   8. Pengerusi : Pn.Noor Haflida Bte Nordin

    Setiausaha : Pn.Zahrah Bte Daim

    AJK : Pn.Rohani Bte Abu Bakar

    : Pn.Radiah Bte Ismail

   9. J/K PUSAT SUMBER SEKOLAH
   10. Pengerusi : Pn.Halina Bte Alwee

    Setiausaha : Pn.Noor Haflida Bte Nordin

    AJK : Pn.Hjh.Hazirah Bte Ibrahim

    : Pn.Zarina Bte Yusof

    ; Pn. Radiah Bte ismail

    : Tn.Hj.Azman Bin Othman

    : En. Suhaimi Bin Mohd Nor

    : Pn.Jalila Bte Mohd Jamal

    : Cik Zainab Bte Ahmad

    : Pn. Poon Lee Lee

    : Pn.Kamariah Bte Mohamed

    : Pn.Che Nor Rokiah Bte Embong

     

     

   11. J/K MEDIA & TEKNOLOJI PENDIDIKAN
   12. Pengerusi : Tn.Hj.Azman Bin Othman

    Setiausaha : Pn.Halina Bte Alwee

    AJK : Pn.Che Nor Rokiah Bte Embong

    : Cik Faridah Bte Bidin

   13. J/K BILIK GURU
   14. Pengerusi : Pn.Rohani Bte Abu Bakar

    Setiausaha : Pn.Hjh.Hazirah Bte Ibrahim

    AJK : Cik Fatimah Bte Majid

    : Tn.Hj.Azman Bin Othman

    : Pn.Che Nor Rokiah Bte Embong

    ; Pn. Zarina Bte Yusof

    : Pn.Azizah Bte Ab. Manaf

   15. J/K JADUAL WAKTU
   16. Pengerusi : Pn.Hjh.Rahimah Bte Abu Bakar

    Setiausaha : Pn.Hjh.Sarah Bte Hj.A.Ghani

    AJK : Pn. Habsah Bte Hisham

    : Pn.Hjh.Hazirah Bte Ibrahim

   17. J/K KANTIN
   18. Pengerusi : Cik Zainab Bte Ahmad

    Setiausaha : Cik Fatimah Bte Majid

    AJK : Pn.Che Nor Rokiah Bte Embong

   19. J/K DISIPLIN DAN PENGAWAS
   20. Pengerusi : Pn. Zahrah Bte Daim

    Setiausaha : Pn.Rosila Bte Hashim

    AJK : En. Suhaimi Bin Mohd Nor

    : Pn.Jalila Bte Mohd Jamal

   21. J/K PENDIDIKAN KOMPUTER
   22. Pengerusi : Pn.Noor Haflida Bte Nordin

    Setiausaha : Pn.Azizah Bte Abd. Manaf

    AJK : Pn.Halina Bte Alwee

   23. J/K DATA
   24. Pengerusi : Pn.Masrintan Bte Sakiran

    Setiausaha : Cik Azalina Bte Kassim

    AJK : Tn.Hj.Azman Bin Othman

    : Cik Zainab Bte Ahmad

    : Pn.Rosila Bte Hashim

   25. J/K KESELAMATAN
   26. Pengerusi : En. Suhaimi Bin Mohd Nor

    Setiausaha : Pn.Radiah Bte Ismail

    AJK : Pn.Zahrah Bte Daim

    : Pn. Azizah Bte Ab. Manaf

    : Cik Azalina Bte Kassim

     

   27. J/K LAWATAN
   28. Pengerusi : Tn.Hj.Azman Bin Othman

    Setiausaha : Pn. Poon Lee Lee

    AJK : Pn. Habsah Bte Hisham

    : Pn.Hjh.Hazirah Bte Ibrahim

    : Pn.Radiah Bte Ismail

    : Cik Zainab Bte Ahmad

    : Pn.Jalila Bte Mohd Jamal

    : Pn.Radiah Bte Ismail

     

   29. J/K KECERIAAN, KEINDAHAN DAN KEBERSIHAN SEKOLAH
   30. Pengerusi : Pn. Rohani Bte Abu Bakar (BI)

    Setiausaha : Pn.Jalila Bte Mohd Jamal (KH)

    AJK : Pn Hjh.Rahimah Abu Bakar (BM)

    : Pn.Hjh.Hazirah Bte Ibrahim (SAINS)

    : Cik Zainab Bte Ahmad (PS)

    : Cik Fatimah Majid (MAT)

    : Pn.Rozita Bte Ismail (AGAMA)

    : Pn.Che Nor Rokiah Bte Embong (KT)

    : Cik Faridah Bte Bidin (ALAM SEKITAR)

   31. J/K KAUNSELING DAN DADAH
   32. Pengerusi : Pn.Zarina Bte Yusof

    Setiausaha : Pn.Rosila Bte Hashim

    AJK : Pn. Kamariah Bte Mohamed

    : Cik Azalina Bte kassim

   33. J/K MSSD CAWANGAN BANDAR A
   34. Pengerusi : Pn.Sumirah Bte Kasbon

    Setiausaha : En.Suhaimi Mohd Nor

    AJK : Pn.Habsah Bte Hisham

    : Pn. Masrintan Sakiran

    : Pn.Jalila Bte Mohd Jamal

    : Pn.Rozita Bte Ismail

    : Pn.Che Nor Rokiah Bte Embong

     

   35. J/K SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT)
   36. Pengerusi : Tn.Hj.Azman Bin Othman

    Setiausaha : Pn. Zarina Bte Yusof

    AJK : Pn. Masrintan Sakiran

    : Pn.Jalila Bte Mohd Jamal

    : Pn.Hjh.Hazirah Bte Ibrahim

    : Cik Zainab Bte Ahmad

    : Cik Fatimah Majid

    ; Pn. Rohani Abu Bakar

    : Pn. Zahrah Bte daim

    : Pn. Noor Haflida Bte Nordin

    : Pn. Rosila Bte Hashim

    : Pn. Radiah Bte Ismail

   37. J/K ANAK YATIM/KEBAJIKAN/SIMPANAN WANG BSN
   38. Pengerusi : Pn. Azizah Bte Ab.Manaf

    Setiausaha : Pn. Radiah Bte Ismail

     

   39. J/K PENERBITAN DAN MAKLUMAT
   40. Pengerusi : Pn. Masrintan Sakiran

    Setiausaha : Pn.Rozita Bte Ismail

     

   41. J/K PENGACARA MAJLIS
   42. Pengerusi : Pn. Halina Bte Alwee

    Setiausaha : Pn. Noor Haflida Bte Nordin

    AJK : Pn. Masrintan Sakiran

    : Pn. Rohani Abu Bakar

    : Pn. Zarina Bte Yusof

     

   43. J/K BANGUNAN, KEMUDAHAN, PERABUT, INVENTRI & PELUPUSAN
   44. Pengerusi : Pn. Sumirah Bte Kasbon

    Setiausaha : Pn. Zabidah Bte Hussin

    AJK : Pn. Habsah Bte Hisham

    : Pn. Hjh.Rahimah Bte Abu Bakar

    ; En. Mahabob Bin Khamis

    : En. Rashid Bte Rimbon

    : Pn. Masitah Bte Ali

     

   45. J/K PENGURUSAN KEWANGAN SEKOLAH
   46. Pengerusi : Pn. Sumirah Bte Kasbon

    Setiausaha : Pn. Zabidah Bte Hussin

    AJK : Pn. Hjh.Rahimah Bte Abu Bakar

    : Pn. Hjh.Sarah Bte Hj. A.Ghani

    : Pn. Habsah Bte Hisham

     

   47. J/K SMART SURAU
   48. Pengerusi : Cik Azalina Bte Kassim

    Setiausaha : Pn.Kamariah Bte Mohamed

    AJK : Pn. Rozita Ismail

    : Cik Faridah Bte Bidin

     

   49. J/K PENGURUSAN KEDAI PIBG
   50. Pengerusi : Pn. Rozita Ismail

    Setiausaha : Pn. Che Nor rokiah Bte Embong

    AJK : Pn. Masrintan Sakiran

    : Pn. Jalila Jamal

    : Pn. Azizah bte Ab. Manaf

     

     

   51. J/K PENYELIAAN PAPAN KENYATAAN
   52. Pengerusi : Cik Faridah Bte Bidin

    Setiausaha : Pn. Radiah Bte Ismail

    AJK : Pn. Hjh. Hazirah Bte Ibrahim

    : Pn.Kamariah Bte Mohamed

    : Cik Zainab Bte Ahmad

    : Pn. Zarina Bte Yusof

    : Pn. Poon Lee Lee

    : Pn. Che Nor rokiah Bte Embong

     

   53. J/K PENCALONAN PELAJAR KE ASRAMA PENUH

   Pengerusi : Pn. Sumirah Bte Kasbon

   Setiausaha : Pn. Hjh. Sarah Bte Hj. A. Ghani

   AJK : Pn. Hjh. Rahimah Bte Abu Bakar

   : Pn. Habsah Bte Hisham

   : Pn. Zahrah Bte Daim

   : Pn. Hjh. Hazirah Bte Ibrahim

    

  2. JAWATANKUASA KO-KURIKULUM
   1. RUMAH TERATAI (BIRU)
   2. Ketua : Pn.Jalila Mohd Jamal

    AJK : Pn.Hjh. Hazirah Ibrahim

    : Pn. Zarina Yusof

    : Pn.Azizah Abd. Manaf

    : Pn. Kamariah Mohamed

   3. RUMAH CEMPAKA (HIJAU)
   4. Ketua : Pn. Che Nor Rokiah Embong

    AJK : Cik Fatimah Majid

    : Tn. Hj. Azman Othman

    : Cik Faridah Bidin

    : Pn. Halina Alwee

   5. RUMAH MELATI (MERAH)
   6. Ketua : Pn. Rozita Ismail

    AJK : Cik Azalina Kassim

    : Pn. Rohani Abu Bakar

    : Pn. Noor Haflida Nordin

    : Pn. Zahrah Daim

   7. RUMAH KENANGA (KUNING)
   8. Ketua : Pn.Masrintan Sakiran

    AJK : Pn. Radiah Ismail

    : Cik Zainab Ahmad

    : Pn. Rosila Hashm

    : Pn. Poon Lee Lee

   9. PERMAINAN BOLA JARING
   10. Ketua : Pn. Habsah Hisham

    AJK : Cik Zainab Ahmad

    : Pn. Halina Alwee

    : Pn. Rosila Hashim

   11. PERMAINAN BOLA BALING
   12. Ketua : En.Suhaimi Mohd Nor

    AJK : Pn. Masrintan Sakiran

    : Cik Azalina Kassim

   13. PERMAINAN HOKI
   14. Ketua : Pn. Rohani Abu Bakar

    AJK : Pn. Hjh. Rahimah Abu Bakar

    : Pn. Rozita Ismail

    : Pn. Che Nor Rokiah Embong

   15. PERMAINAN BOLA TAMPAR
   16. Ketua : Cik Fatimah Majid

    AJK : Pn. Radiah Ismail

    : Pn. Azizah Abd. Manaf

    2.3.6 PERMAINAN PING PONG

    Ketua : Tn. Hj. Azman Othman

    AJK : Pn. Poon Lee Lee

    : Pn. Kamariah Mohamed

   17. PERMAINAN GIMRAMA
   18. Ketua : Pn. Zarina Yusof

    AJK : Pn. Jalila Mohd Jamal

    : Pn. Hjh. Hazirah Ibrahim

    : Pn.Hjh. Sarah A.Ghani

   19. PERMAINAN BADMINTON
   20. Ketua : Pn. Noor Haflida Nordin

    AJK : Pn. Zahrah Daim

    : Cik Faridah Bidin

   21. PERSATUAN TUNAS PUTERI
   22. Ketua : Pn. Azizah Abd. Manaf

    AJK : Pn. Masrintan Sakiran

    : Cik Fatimah Majid

    : Pn. Hjh. Hazirah Ibrahim

    : Pn. Zarina Yusof

    : Pn. Jalila Mohd Jamal

    : Pn. Rohani Abu Bakar

   23. PERSATUAN BULAN SABIT MERAH
   24. Ketua : Pn. Radiah Ismail

    AJK : Cik Zainab Ahmad

    : Tn. Hj. Azman Othman

    : En. Suhaimi Mohd Nor

    : Pn. Poon Lee Lee

    : Pn. Halina Alwee

    : Cik Faridah Bidin

   25. PERSATUAN PUTERI ISLAM
   26. Ketua : Pn. Cik Azalina Kassim

    AJK : Pn. Rosila Hashim

    : Pn. Che Nor Rokiah Embong

    : Pn. Rozita Ismail

    : Pn. Kamariah Mohamed

    : Pn. Noor Haflida Nordin

    : Pn. Zahrah Daim

   27. KELAB BAHASA MELAYU
   28. Ketua : Pn. Hjh. Hazirah Ibrahim

    AJK : Pn. Masrintan Sakiran

   29. KELAB BAHASA INGGERIS
   30. Ketua : Pn. Zahrah Daim

    AJK : Pn. Radiah Ismail

    : Cik Faridah Bidin

     

   31. KELAB MATEMATIK
   32. Ketua : Cik Zainab Ahmad

    AJK : Pn. Azizah Abd. Manaf

   33. KELAB AGAMA/NASYID
   34. Ketua : Pn. Kamariah Mohamed

    AJK : Cik Azalina Kassim

    : Pn. Rozita Ismail

   35. KELAB SAINS
   36. Ketua : Pn. Poon Lee lee

    AJK : Pn. Masrintan

   37. KELAB KEMAHIRAN HIDUP/KAJIAN TEMPATAN
   38. Ketua : Pn. Jalila Mohd Jamal

    AJK : En. Suhaimi Mohd Nor

    : Pn. Che Nor Rokiah Embong

   39. KELAB PUSAT SUMBER
   40. Ketua : Pn. Halina Alwee

    AJK : Pn. Noor Haflida Nordin

    : Pn. Rosila Hashim

   41. KELAB SENI KEBUDAYAAN/KOIR/TARIAN

Ketua : Tn. Hj. Azman Othman

AJK : Pn. Zarina Yusof

: Pn. Rohani Abu Bakar

 

MATLAMAT DAN OBJEKTIF

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH MUAR

 

 1. VISI DAN MISI PENGURUSAN AKADEMIK / PEJABAT PPD MUAR
 2. Merealisasikan pendidikan bertaraf dunia melalui sistem pengurusan dan perkhidmatan yang bermutu tinggi.

  Mendukung dan melaksanakan dasar-dasar pendidikan serta hasrat Kementerian pendidikan Malaysia berteraskan pengurusan dan perkhidmatan yang efisien.

 3. MATLAMAT DAN OBJEKTIF PENGURUSAN AKADEMIK / PPD MUAR

Mempertingkatkan kepimpinan sekolah dan daerah dan pembelajaran selari dengan kehendak Dasar Pendidikan Kebangsaan.

Mempertingkatkan sahsiah warga pendidikan melalui budaya sekolah yang cemerlang.

Melahirkan kumpulan kepimpinan pengurusan yang berkesan berasaskan kepada ketuhanan dan kemanusiaan.

Membentuk sikap dan fikiran positif (Reaktif kepada proaktif) dikalangan Guru Besar dan Pengetua.

Meningkatkan kualiti dan kuantiti bimbingan iktisas dikalangan guru kanan dan guru-guru.

Meningkatkan penyertaan menyeluruh kegiatan ko-kurikulum.

Mempertingkatkan penyerapan dan penghayatan nilai-nilai agama dan moral.

Mewujudkan budaya sekolah yang sihat dan selamat serta selesa dari segi mental, fizikal dan sosial.

Menjalankan tugas-tugas harian berbentuk rutin dengan cekap, cepat dan tepat.

Menjalankan tugas-tugas penyeliaan PPD / sekolah minimum sekali bagi sebuah sekolah/ setiap seorang guru sekolah dalam setahun.

 

ANALISA KEPUTUSAN

UJIAN PENILAIAN SEKOLAH RENDAH (UPSR)

2000

 

BM – PEMAHAMAN

100 %

70 Orang

BM – PENULISAN

97.1 %

68 Orang

MATEMATIK

94.3 %

66 Orang

BAHASA INGGERIS

70.0 %

49 Orang

SAINS

95.7 %

67 Orang

 

 

 

KEPUTUSAN

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH (UPSR) 2000

 

PENCAPAIAN

1A

2A

3A

4A

5A

BIL CALON

6

19

7

17

6

 

 

 

Bilangan Calon Mengambil peperiksaan : 70 orang

Bilangan Calon Lulus Semua Mata Pelajaran : 48 orang

Peratus Lulus Semua Mata Pelajaran : 68.6 %

 

  

 1. Keterangan Modul Program Pengurusan Akademik
  1. Pendahuluan.

Perancangan Program Pengurusan Kurikulum Tahun 2001

Sekolah Kebangsaan Sultan Abu Bakar 1 dibuat hasil kerjasama diantara

pengurusan sekolah dan guru-guru. Laporan penilaian pelaksanaan

program sepanjang tahun 2000 diperingkat sekolah yang diterima telah

dijadikan asas untuk merangka program ini.

 

 

  1. Butiran Perancangan Program Tahun 2001 ini dibahagikan kepada tiga

bahagian utama seperti berikut:-

   1. Senarai program MAKRO/MIKRO UTAMA
   2. Senarai Program MIKRO SAMPINGAN
   3. Senarai Program MIKRO SETEMPAT

 

 

  1. Program / MAKRO / MIKRO UTAMA SEKOLAH

Program MAKRO / MIKRO UTAMA SEKOLAH merupakan

program berfokus mata pelajaran utama peringkat daerah dan sekolah.

Berikut adalah senarai program :-

   1. Berfokus ke arah kecemerlangan Akademik mata pelajaran:
   1. Program Bahasa Melayu
   2. Program Bahasa Inggeris
   3. Program Matematik
   4. Program Sains
   5. Program Pendidikan Islam
   6. Program YPJ

 

 

 

 

   1. Berfokus ke arah budaya banyak membaca, berfikir, penulisan,

kratif dan rekacipta.

   1. Program Pusat Sumber Sekolah
   2. Program Reka Cipta Bahan APD
   3. Program Motivasi staf
   4. Program KBKK merentasi kurikulum
   5. Kajian tindakan dan kajian kes
   1. Berfokus ke arah celik komputer dan celik maklumat.
   1. Program Pemakaian Kemudahan E-Mail dan
   2. Capaian Internet melalui Rangkaian Net. – Laman Wet.

   3. Program Literasi Komputer dan Reka Cipta
  1. Program MIKRO SAMPINGAN

Program Kurikulum.

   1. Program Pendidikan Seni
   2. Program Muzik
   3. Program Pendidikan Jasmani & Kesihatan
   4. Program Kajian Tempatan
   5. Program Bahasa Cina
   6. Program Kemahiran Hidup
   7. Program Masalah Pembelajaran
   8. Program Pemulihan
   9. Program Bahasa Arab

Program Ko-kurikulum - Persatuan Beruniform

   1. Program Persatuan Tunas Puteri
   2. Program Persatuan Bulan Sabit merah.
   3. Program Persaatuan Puteri Islam.

Program Ko-kurikulum – Permainan.

   1. Program Bola Jaring.
   2. Program Bola Baling
   3. Program Gimrama
   4. Program Catur
   5. Program Bola Tampar Mini.

Program Ko-kurikulum – Kelab

   1. Program Kelab Bahasa Melayu
   2. Program Kelab Bahasa Inggeris
   3. Program Kelab Matematik.
   4. Program Kelab Pendidikan Islam

11.5 Program MIKRO SETEMPAT

   1. Program Penghayatan Ramadhan
   2. Program Motivasi Tahun 6
   3. Program Marhaban / Sambutan Hari Raya
   4. Program Mesyuarat Agung PIBG
   5. Program Hari Terbuka / Hari Kantin
   6. Program Hari Guru
   7. Program Hari Ko-Kurikulum (Perkhemahan)
   8. Program Sambutan Maulidur Rasul
   9. Program Sembahyang Hajat
   10. Program Sukan Tahunan
   11. Program Aktiviti Selepas UPSR
   12. Program Kecemerlangan Pelajar
   13. Program Jamuan Akhir Tahun.
  1. Dokumentasi Pelan Tindakan Program
  2. Setiap program yang dirancang perlu didokumentasikan

   sebagai pelan Tndakan Program. Format khas penulisan pelan Tindakan

   Program disediakan oleh Pejabat Pendidikan Daerah. Objektif

   menyentuh tentang objektif kumpulan sasaran, sumber tenaga, strategi

   utama, tarikh, dan tempat pelaksanaan program. Carta Gantt

   disediakan untuk setiap program.

  3. Pemilihan Bidang / Aspek Pelaksanaan Program

Sekolah telah mengenalpasti enam bidang / aspek utama

program rutin atau developmental yang dipilih untuk dijadikan sebagai

program sekolah ini bagi tahun 2001 iaitu bidang / aspek berikut:-

   1. Keceriaan
   1. Disiplin
   2. Kajian Tindakan
   3. Kurikulum Akademik
   4. Ko-kurikulum
   5. Teknoloji Maklumat

11.8 Penilaian program

Penilaian program akan dibuat di akhir 2001. Ianya

bertujuan untuk melihat keberkesanan program dan hubungan dengan

prestasi. Hasil pengurusan pelaksanaan program bagi tahun 2001 akan

dijadikan sebagai panduan untuk menyusun perancangan bagi tahun

   1. Perancangan program boleh disemak balik, diubahsuai dan

ditambah mengikut kesesuaian dan keperluan semasa.

 

  

 1. TAKWIM PEPERIKSAAN UMUM DAN DALAMAN
 2. (PERTENGAHAN TAHUN, AKHIR TAHUN, PERCUBAAN

  DAN UJIAN BULANAN)

   

   

   

   

  BIL

   

  TARIKH

  AKTIVITI

  1

  30 JAN & 31 JAN

  Ujian PKSR 1

  2

  26 FEB & 27 FEB

  Ujian PKSR 2

  3

  28 MAC & 29 MAC

  Ujian PKSR 3

  4

  28 MAC – 30 MAC

  Ujian Setara PTS/UPSR 1

  5

  24 APRIL & 25 APRIL

  Ujian PKSR 4

  6

  8 MEI - 10 MEI

  Ujian Setara PTS/UPSR 2

  7

  21 ,22, 23, 24 MEI

  Ujian PKSR Pertengahan Tahun

  8

  2 JULAI & 3 JULAI

  Ujian PKSR 5

  9

  24 JULAI – 26 JULAI

  Ujian Setara PTS/UPSR 3

  10

  27 OGOS & 28 OGOS

  Ujian PKSR 6

  11

  3 SEPT.

  Peperiksaan PTS

  12

  3 , 4, & 5 SEPT.

  Peperiksaan UPSR

  13

  16, 17 & 18 OKTOBER

  Ujian PKSR Akhir Tahun ( 1-6)

   

   

  JADUAL PEPERIKSAAN 2001

   

   

   

  PEPERIKSAAN

   

  TARIKH

  PTS

   

  3 SEPTEMBER

  UPSR

   

  3 , 4, & 5 SEPTEMBER

   

   

 3. TAKWIM MESYUARAT JAWATANKUASA KURIKULUM

DAERAH, MESYUARAT JAWATANKUASA ZON DAN

MESYUARAT JAWATANKUASA KURIKULUM

SEKOLAH / PANITIA MATA PELAJARAN SEKOLAH.

BIL

HARI/TARIKH

AKTIVITI

TEMPAT

1

1.1.01

Mesyuarat Guru/Kakitangan Kali 1

Bilik Guru

2

13.1.01

Mesyuarat Pesatuan Badan Beruniform

Bilik Darjah

3

27.1.01

Mesyuarat Kurikulum ke 1

Bilik Guru

4

30.1.01

Mesyuarat Panitia Mata Pelajaran 1

Bilik Mesyuarat

5

30.1.01

Mesyuarat JKKD/SR Kali 1

PPD Muar

6

5-9.2.01

Mesyuarat Jawatankuasa Panitia Mata Pelajaran Zon-zon KBSR

Ditentukan kemudian

7

16.2.01

Mesyuarat Khas Karnival Ko-Ko Akademik Sekolah-sekolah rendah Daerah Muar

Zon Parit Bunga

8

1.3 01

Mesyuarat Guru/Kakitangan Kali 2

Bilik Guru

9

2.4.01

Mesyuarat Kurikulum ke 2

 

10

6.4.01

Mesyuarat Panitia Mata Pelajaran 2

Bilik Mesyuarat

11

3.5.01

Mesyuarat JKKD/SR Kali 2

Zon Tangkak

12

3 – 5.5.01

Karnival Ko-Ko Akademik Sekolah-sekolah Rendah daerah Muar

SK.Bakri Batu 2

13

10.5.01

Mesyuarat Kurikulum ke 3

Bilik Guru

14

14.5.01

Mesyuarat Panitia Mata Pelajaran 3

Bilik Mesyuarat

15

14-17.5.01

Mesyuarat Jawatankuasa Panitia Mata Pelajaran Zon-zon KBSR

Ditentukan kemudian

16

6.6.01

Mesyuarat Guru/Kakitangan Kali 3

Bilik Guru

17

18.7.01

Mesyuarat JKKD/SR Kali 3

Zon Maharani

18

19.7.01

Mesyuarat Kurikulum ke 4

Bilik Guru

19

23.7.01

Mesyuarat Panitia Mata Pelajaran 4

Bilik Mesyuarat

20

30 –31 .7.01

01-02 .8.01

Mesyuarat Jawatankuasa Panitia Mata Pelajaran Zon-zon KBSR

Ditentukan kemudian

21

28.8.01

Mesyuarat Kurikulum ke 5

Bilik Guru

22

19.9.01

Mesyuarat Kurikulum ke 6

Bilik Guru

23

21.9.01

Mesyuarat Panitia Mata Pelajaran 5

Bilik Mesyuarat

24

10.10.01

Mesyuarat JKKD/SR Kali 4

Zon Sg.Balang

25

16-19.10.01

Mesyuarat Jawatankuasa Panitia Mata Pelajaran Zon-zon KBSR

Ditentukan kemudian

26

222-31.10.01

Penyediaan Laporan Tahunan Program 2001 dan Perancangan Program 2002 oleh Pengerusi Panitia Mata pelajaran dan Pengerusi Zon KBSR

 

27

7.11.01

Mesyuarat Guru/Kakitangan Kali 3

Bilik Guru

 

4.TAKWIM PROGRAM/AKTIVITI KURIKULUM (PROGRAM MEGA,MAKRO & MIKRO)

PERKARA

TARIKH

AKTIVITI

ULASAN

 

B.INGGERIS

 

 

 

Setiap Rabu

7.2.01

5.4.01

April – Ogos

Sep – Okt.

a.English Day

b.Quiz

c.Motivasi Kecemerlangan

UPSR / Gerak Gempur .

d.Aktiviti Selepas UPSR

 

 

 

B.MELAYU

 

 

 

16.1.01

16.1.01

26.4.01

April – Ogos

April – Ogos

Sept - Okt

 1. Pertandingan mengarang

Tahap 1 & 2.

b. Pertandingan Pidato Hafalan

dan Spontan.

c. Motivasi Kecemerlangan

UPSR / Gerak Gempur.

d. Minggu Bahasa

e. Aktiviti Selepas UPSR

 

 

 

 

MATEMATIK

 

 

 

Febuari –

April

5.3.01

19.4.01

April – Ogos

Jan – Okt

(Setiap Hari)

a.Minggu Matematik

-Pertandingan Kuiz fakta asas

-Persembahan

-Cetus Minda.

b. Motivasi Kecemerlangan

UPSR / Gerak Gempur.

c.Bijak Sifir & Fakta Asas.

 

 

 

 

SAINS

 

 

8.3.01

12.4.01

April – Ogos

10.5.01

 

a.Mengadakan sudut pameran.

b. Motivasi Kecemerlangan

UPSR / Gerak Gempur.

c.Penghasilan Buku Skrap.

 

 

 

PENDIDIKAN

ISLAM

 

 

 

Januari

hingga

Oktober

Februari.

a.Kelas Bimbingan fardu Ain.

b.Persatuan Nasyid sekolah.

c.Budaya Al-Quran.

d.Kelas Marhaban.

e.Pertandingan tilawah,

Hafazan, Bercerita, dan Nasyid

peringkat sekolah.

 

 

YPJ

Februari –

Ogos

 

a.Mengadakan kelas Tuisyen

Kampung Tahun 6.

 

 

4.TAKWIM PROGRAM/AKTIVITI KURIKULUM (PROGRAM MEGA,MAKRO & MIKRO)

PERKARA

TARIKH

AKTIVITI

ULASAN

PUSAT SUMBER

Jan – Okt.

Jan – Okt.

Feb – Okt

Mac – Okt

Semester 1 & 2

Semester 1 & 2

Feb – Okt

a.Cergas Cerdas.

b.Antonasi Buku

c.Automasi PSS

d.Kuiz Bestari

e.Pertandingan membaca, menulis

esei, buku skrap.

f.Projek Cakna.

g. 1 t 1 = 40 (Dikusi Buku)

 

 

REKA CIPTA BAHAN APD

 

Feb - Sept

a.Pertandingan mencipta APD

 

MOTIVASI STAF

 

Januari

 

a.Motivasi Staf

 

KBKK MERENTASI KURIKULUM

 

Jan/Feb

a.Kursus Dalaman

 

KAJIAN TINDAKAN KES

 

Mac - Okt

a.Kajian Kes Bahasa Inggeris

 

LAMAN WEB

 

Feb - Nov

a.Mengadakan Kursus Dalaman.

 

LITERASI KOMPUTER & REKA CIPTA

 

 

April - Oktober

a.Mengadakan bengkel

b.Membuat Reka Cipta Bahan.

 

PEND.SENI

Februari

& 30 Ogos

Jan – Okt

Feb - Okt

a.Pertandingan melukis & mewarna kempen anti dadah dan Hari Kebangsaan.

b.Pameran lukisan.

c.Pertandingan melukis & mewarna anjuran daerah dan negeri.

 

 

MUZIK

 

Januari –

Oktober

a.Miniband sekolah.

b.Kumpulan koir

 

 

 

 

PERKARA

TARIKH

AKTIVITI

ULASAN

PENDIDIKAN

JASMANI &

KESIHATAN

Januari –

November.

 

 

Januari –

November.

 

a.Tahap 1

-Perkembangan fizikal

-Sukan & Rekreasi

-Keselamatan & menyayangi

diri sendiri.

b.Tahap 2

-Olahraga

-Permainan

-Gimrama

 

 

KAJIAN TEMPATAN

Feb

Mac

April

Julai

Sept

a.Sudut Pameran Kajian Tempatan

b.Kuiz Kajian Tempatan

c.Pembinaan Sistem Alam

Sekitar.

d.Penghasilan Buku Skrap.

e.Membuat Model.

 

 

 

BAHASA CINA

 

Mei

Julai

Ogos

Sept

 

a.Pertandingan menamakan

bahan maujud.

b.Pertandingan Nyanyian.

c.Pertandingan Tulisan Cantik.

d.Pertandingan Ejaan.

 

 

 

KEMAHIRAN

HIDUP

Januari

Feb-April

Mei – Julai

Ogos –Okt

Januari –

Oktober

a.Mengemaskini Bengkel

dan Peralatan KH.

b.Tanaman Hideroponik – Th 4

Tanaman Hideroponik – Th 5

Tanaman Hideroponik – Th 6

c.Penjagaan Tumbuhan

Hiasan.

 

 

 

MASALAH PEMBELAJA

RAN

 

Awal Januari

Awal februari

Feb – Nov

Oktober

 

a.Pembinaan RPI.

b.Pengendalian mesyuarat.

c.Menjalankan pengajaran.

d.Lawatan.

 

 

 

 

PEMULIHAN

 

Febuari

- November

 

a.Mengadakan kelas pemulihan

dan program Intervensi

 

 

PERKARA

TARIKH

AKTIVITI

ULASAN

 

BAHASA ARAB

 

Jun

Okt

 

a.Pertandingan Hafazan Kalimah

Bahasa Arab.

b.Nyanyian Lagu Bahasa Arab.

 

 

 

TUNAS PUTERI

Jan - Mac

April – Mei

Jun – Julai

Oktober

November

a.Pra Persetiaan.

b.Calit Emas

c.Tangga Emas

d.Tangan Emas

e.Cuti Pek

 

 

 

PBSM

 

Jan

Feb – Nov

Feb - Nov

 

a.Perjumpaan Ahli

b.Kesihatan Diri & Persekitaran.

c.Latihan Kawad Kaki.

 

 

PUTERI ISLAM

Jan – Okt

Jan – Okt

Ogos

a.Kelas Bimbingan

b.Menjalankan Aktiviti-aktiviti

Persatuan Puteri Islam.

c.Latihan kawad kaki.

 

 

BOLA JARING

Hujung Minggu.

Mengikut Keperluan

November

 

a.Latihan berterusan

b.Perlawanan persahabatan.

c.Perkhemahan bola jaring.

 

BOLA BALING

Hujung Minggu.

Mengikut Keperluan

November

a.Latihan berterusan

b.Perlawanan persahabatan.

c.Perkhemahan bola baling.

 

 

HOKI

Jan –April

Julai

Mac

a.Latihan berterusan

b.Perlawananpersahabatan.

c.Latihan Intensif

 

 

GIMRAMA

Jan – Mei

 

Jun – Ogos

Sept – Okt

 

a.latihan pergerakan dengan

alatan – gelung, bola,

belantan & riben.

b.Latihan persembahan gimrama

secara individu dan kumpulan.

c.Persembahan Senamrama.

 

PERKARA

TARIKH

AKTIVITI

ULASAN

CATUR

Hujung Minggu

Mengikut Keperluan

Tertakluk pada

tarikh

Pertandingan.

a.Latihan berterusan

b.Perlawananpersahabatan.

c.Menyertai pertandingan di

peringkat zon, daerah dan

negeri.

 

 

BOLA TAMPAR MINI

Januari

Feb – Mac

Feb – mac

Mac – April

Mei

Oktober

 

a.Latihan kemahiran asas &

pergerakan.

b.Memahami undang-undang

c.latihan serangan.

d.Mengadakan perlawanan

persahabatan.

e.Pertandingan

f.Sukan Permainan.

 

KELAB BAHASA MELAYU

Feb/Mac

April/Mei

Akhir Semester

1 & 2

Ogos

 

Oktober

a.Keindahan Puisi

b.Aktiviti Ucapan (Bertutur)

c.Penghasilan Buletin Persatuan

d.Pertandingan menulis esei &

Mendeklamasikan Sajak Hari

Kemerdekaan.

e.Lawatan/Khemah membaca.

 

 

KELAB BAHASA

INGGERIS

April & Oktober

Jan – Mac

Januari –

September

Mei & Jun

a.Menerbitkan makalah Bahasa

Inggeris.

b.Public Speaking, story telling,

dan Poetry –in-motion.

c.Language Games, songs,

Puzzles, rhymes, computer.

d.Kemahiran menggunakan

kamus dan ensaiklopedia.

 

 

KELAB

MATEMATIK

Jan- Mac

April – Jun

Julai

Ogos – Sept.

a.Sempoa

b.Kira Cepat

c.Kuiz

d.Kraftangan

 

 

KELAB

PENDIDIKAN

ISLAM

Jan – Okt

Jan – Okt

Jan – Okt

Jan – Okt

Jan - Okt

a.kelas Iqra’

b.Kelas Berzanzi dan Marhaban.

c.Kelas Khat

d.Kelas Nasyid & Marhaban.

e.Gotong-royong Membersihkan

Surau.

 

4.TAKWIM PROGRAM/AKTIVITI KURIKULUM (PROGRAM MEGA,MAKRO & MIKRO)

TARIKH

AKTIVITI

ULASAN

November

 

Penghayatan Ramadhan

 

 

 

4.1.01-

 

9.2.01

8.3.01

10.3.01

 

5.4.01

12.4.01

19.4.01

26.4.01

April - Ogos

Isnin

Selasa

Rabu

Khamis

 

 

Motivasi Tahun 6

-Motivasi Penyayang 1

(Perjumpaan Guru-guru Tahun 6 dengan

murid tahun 6)

-Motivasi 2

(Sembahyang Hajat)

-Taklimat Guru Motivasi Penyayang 3

-Motivasi Penyayang 3

(Perjumpaan dengan ibu/bapa/penjaga

murid tahun 6)

-Motivasi 4

(Teknik menjawab soalan Bahasa Inggeris)

-Motivasi 5

(Teknik menjawab soalan Sains)

-Motivasi 6

(Teknik menjawab soalan Matematik)

-Motivasi 7

(Teknik menjawab soalan Bahasa Melayu)

-Gerak Gempur Bahasa Melayu

-Gerak Gempur Matematik

-Gerak Gempur Bahasa Inggeris

-Gerak Gempur Sains

 

 

 

5 Jan

 

Sambutan Hari raya

 

30 Mac

 

Mesyuarat Agung PIBG

 

16 Mei

 

Hari Guru

 

14 Jun

 

Hari Terbuka/ Hari Kantin

 

15 – 17 Jun

 

Hari Ko-Kurikulum

 

29 Jun

Sambutan Maulidur Rasul & Khatam Quran

 

TARIKH

AKTIVITI

ULASAN

3 Ogos

Sembahyang Hajat

 

 

September

Oktober

 

Aktiviti Selepas UPSR

-Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris,

Sains dan Matematik.

 

 

9 – 12 Okt

25 Oktober

Pertandingan Permainan Antara Rumah

Sukan Tahunan

 

 

1 Nov

 

Hari Kecemerlangan Pelajar

 

5 Nov

6 Nov

 

Majlis Perpisahan Tahun 6

Jamuan Akhir Tahun (1 – 5 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUGAS-TUGAS KHAS GURU-GURU TAHUN 2001

 

 

GURU BESAR : Pn. Sumirah Bte Kasbon

PGB PENTADBIRAN : Pn. Hjh. Rahimah Bte Abu Bakar

PGB HEM : Pn. Hjh. Sarah Bte Hj. A. Ghani

PGB KOKO : Pn. Habsah Bte Hisham

GURU TAHUN 1 NILAM : Cik Fatimah Bte Majid

GURU TAHUN 1 DELIMA : Pn. Masrintan Bte Sakiran

GURU TAHUN 2 NILAM : Pn. Hjh. Hazirah Bte Ibrahim

GURU TAHUN 2 DELIMA : Pn. Zarina Bte Yusof

GURU TAHUN 3 NILAM : Pn Rohani Bte Abu Bakar

GURU TAHUN 3 DELIMA : Pn. Radiah Bte Ismail

GURU TAHUN 4 NILAM : Pn. Zahrah Bte Daim

GURU TAHUN 4 DELIMA : Tn. Hj. Azman Bte Othman

GURU TAHUN 5 NILAM : Pn. Noor Haflida Bte Nordin

GURU TAHUN 5 DELIMA : Pn. Rosila Bte Hashim

GURU TAHUN 6 NILAM : Cik Zainab Bte Ahmad

GURU TAHUN 6 DELIMA : Pn. Jalila Mohd Jamal

MASALAH PEMBELAJARAN : En. Suhaimi Bin Mohd Nor