Make your own free website on Tripod.com
MAKLUMAT STAF 2001

 
Bil
Nama Guru
Kategori
    Kelulusan
Akademik
Kelulusan
Iktisas
Opsyen
Mula 
Khidmat
Bersara
1 Pn. Sumirah Kasbon DGA5 HSC Sijil Perguruan PI/PS 01.01.75 27.10.2006
2 Pn.Rahimah Abu Bakar
(GPK 1)
DG6 STP Sijil Perguruan PPAK Am 03.01.82 10.05.2014
3 Pn.Hjh. Sarah Abd. Ghani
(GPK HEM)
DG6 SPM Sijil Perguruan PPAK Am 01.01.78 03.10.2011
4 Puan Habsah Hisham
(GPK KK)
DG6 SC/MCE PLG JB Am/ BI 01.01.72 13.09.2005
5 Pn.Hjh.Hazirah Ibrahim DGA6 SC/MCE Sijil Perguruan Sains/BM 01.01.70 01.07.2002
6 Pn. Radiah Ismail DGA6 SPM Sijil Perguruan PSR I 04.01.87 18.04.2017
7 Pn. Zarina Md. Yusof DGA6 Diploma Sijil Perguruan PSR MT 11.02.95 08.08.2024
8 Hj. Azman Othman DGA6 MCE Sijil  Perguruan PPAK A/M 01.01.76 22.04.2010
9 Pn. Zahrah Daim DGA6 MCE Sijil Perguruan SEJ/BI 04.01.81 13.06.2013
10 Pn. Poon Lee Lee DGA6 SPM Sijil Perguruan PSR/SAINS 06.06.97 19.04.2052
11 Pn. Jalila Md. Jamal DGA6 SPM Sijil Perguruan PMR 01.07.88 13.10.2021
12 Pn. Rohani Abu Bakar DGA6 MCE Sijil Perguruan Am 01.01.74 31.01.2007
13 Cik Zainab Ahmad DGA6 MCE Sijil Perguruan Am 03.01.82 06.05.2013
14 Pn.Kamariah Mohamad DGA6 SPM/4TH Sijil Perguruan SMU/Agama 11.01.79 08.10.2003
15 Cik Azalina Kassim DGA6 SPM Diploma PM PA/PS 17.01.00 06.04.2022
16 Che Nor Rokiah Embong DGA6 SPM Sijil Perguruan PSR/PM 01.01.87 01.07.2019
17 Pn.Halina Alwee DGA6 SPM Sijil Perguruan PSR PM 03.01.89 08.04.2022
18 Pn.Noor Haflida Nordin DGA6 SPM Sijil Perguruan PSR I 03.01.86 29.11.2019
19 En.Suhaimi Md.Noor DGA6 SPM Sijil Perguruan PSR PM 01.12.90 19.05.2019
20 Cik Faridah Bidin DGA6 MCE Sijil Perguruan TESL 04.01.81 11.12.2014
21 Cik Fatimah Majid DGA6 STPM Sijil Perguruan PSR/M3 01.12.94 26.3.2022
22 Puan Roslila Hashim DGA6 SPM Sijil Perguruan PSR/BM 01.12.92 01.06.2026
23 Puan Rozita DGA6 STPM Sijil Perguruan PSR/PA 01.07.96 27.05.2026