Make your own free website on Tripod.com

PROGRAM MIKRO UTAMA

1. BERFOKUS KE ARAH KECEMERLANGAN AKADEMIK MATA PELAJARAN

BIL

PROGRAM & AKTIVITI

OBJEKTIF

KUMPULAN SASARAN

BIL.

SASARAN

SUMBER TENAGA

STRATEGI

UTAMA

TARIKH

TEMPAT

1

Bahasa Inggeris

a.English Day

 

 

 

 

b.Quiz

 

 

 

 

c.Motivasi

Kecemerlangan

UPSR/Gerak

Gempur

d.Aktiviti Selepas

UPSR

 

 

Memilih wakil ke pertandingan yang akan diadakan di peringkat zon.

Memilih wakil ke pertandingan kuiz yang akan diadakan di peringkat zon.

Meningkatkan keputusan peperiksaan

 

Meningkatkan penguasaan lisan, bacaan, dan penulisan

 

Guru dan semua murid

 

 

Guru dan murid Tahun 5 dan 6

 

Guru dan murid Tahun 6

 

Guru dan murid Tahun 6

 

 

 

Tahun

3, 4, 5

dan 6

 

 

20 orang

 

 

 

 

70 orang

 

 

 

70 orang

 

Semua Guru Bahasa Inggeris

 

Semua Guru Bahasa Inggeris

 

Semua Guru Bahasa Inggeris

Semua Guru Bahasa Inggeris

Tahun 6

 

 

Mesyuarat dan mengumpulkan bahan untuk melatih murid

 

Mengumpul soalan kuiz dan mengadakan pertandingan.

 

Teknik menjawab soalan.

 

 

Pengumpulan Bahan

 

April

 

 

 

 

Febuary

 

 

 

 

April - Ogos

 

 

 

September

- Oktober

 

Kelas

 

 

 

 

Dewan sekolah

 

 

 

Dewan sekolah

 

 

Sekolah

 

PROGRAM MIKRO UTAMA

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR 1

1.BERFOKUS KE ARAH KECEMERLANGAN AKADEMIK MATA PELAJARAN

BIL

PROGRAM & AKTIVITI

OBJEKTIF

KUMPULAN SASARAN

BIL.

SASARAN

SUMBER TENAGA

STRATEGI UTAMA

TARIKH

TEMPAT

2

Bahasa Melayu

a.Pertandingan

mengarang Tahap

1 dan Tahap 2

b.Pertandingan

Pidato Hafalan &

Pidato Spontan

 

c.Motivasi

Kecemerlangan

UPSR/Gerak

Gempur

 

d.Minggu Bahasa

 

 

 

e.Aktiviti Selepas

UPSR

 

 

Memupuk minat mengarang

Mencungkil bakat murid

 

 

Meningkatkan keputusan peperiksaan

 

 

Kemahiran berbahasa & berpuisi

 

Meningkatkan penguasaan lisan, bacaan dan penulisan

 

 

 

Guru & Semua murid

Guru & Semua murid

 

Guru & murid Tahun 6

 

 

Guru & Semua murid

 

Guru & murid Tahun 6

 

 

 

Semua Murid

 

60 orang murid Tahun 4, 5, dan 6

70 orang

 

 

 

 

Semua Murid

 

 

70 orang

 

 

Guru Bahasa Melayu

Guru Bahasa Melayu

Tahap 2

Guru Bahasa Melayu

Sekolah lain

Guru Bahasa Melayu

Guru

Bahasa Melayu

Tahun 6

 

 

 

Menyediakan tajuk karangan

 

Mengunmpulkan bahan dan melatih murid.

 

Teknik menjawab soalan

 

 

 

Pengumpulan bahan.

 

 

Pengumpulan bahan.

 

 

 

 

Januari

 

 

Januari

 

 

 

April

 

 

 

 

April/

Ogos

 

 

September -Oktober

 

 

Sekolah

 

 

Sekolah

 

 

Sekolah

 

 

 

 

 

Sekolah

 

 

 

Sekolah

 

 

 

PROGRAM MIKRO UTAMA

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR 1

1.BERFOKUS KE ARAH KECEMERLANGAN AKADEMIK MATA PELAJARAN

BIL

PROGRAM & AKTIVITI

OBJEKTIF

KUMPULAN SASARAN

BIL.

SASARAN

SUMBER TENAGA

STRATEGI UTAMA

TARIKH

TEMPAT

3

Matematik

a.Minggu Matematik

-Pertandingan Kuiz

& Fakta asas.

-Persembahan

Mingguan

-Cetus Minda

b.Gerak gempur

& Motivasi

Kecemerlangan

UPSR

 

 

 

c.Bijak Sifir dan

Fakta Asas

 

 

-Memilih wakil untuk kuiz peringkat zon.

-Memupuk minat terhadap Matematik

-Mendapatkan teknik menjawab soalan dengan baik dan meningkatkan keyakinan diri

Melatih murid supaya cepat dan cekap dalam congak.

 

 

 

Murid Tahun 4, 5, & 6

Murid Tahap 1

& 2

Murid Tahun 6

 

 

 

 

 

Semua Murid

 

 

-12 orang

(Kuiz)

-9 orang

(Fakta

asas)

-6 kum.

70 orang

 

 

 

 

 

 

Semua Murid

 

 

 

 

Guru

Matematik

 

 

 

Guru

Matematik

 

 

 

 

Guru

Matematik

 

 

Membina soalan kuiz dan fakta asas, cetus minda.

Latihan Nyanyian

 

Menyediakan set soalan.

Membuat surat jemputan kepada guru motivasi

Matematik

Menyediakan buku congak yang siap dibina "column"

 

 

Febuari – April

 

 

 

 

April – Ogos

 

 

 

 

 

Januari –

Oktober

 

 

Dewan sekolah

 

 

 

 

Bilik darjah dan dewan sekolah

 

 

Bilik darjah

 

PROGRAM MIKRO UTAMA

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR 1

1.BERFOKUS KE ARAH KECEMERLANGAN AKADEMIK MATA PELAJARAN

BIL

PROGRAM & AKTIVITI

OBJEKTIF

KUMPULAN SASARAN

BIL.

SASARAN

SUMBER TENAGA

STRATEGI UTAMA

TARIKH

TEMPAT

4

Sains

a.Mengadakan

Sudut Pameran

 

b.Program Motivasi

 

 

 

 

c.Penghasilan Buku

Skrap

 

d.Program

Cemerlang & Ujian

Gerak Gempur

 

 

 

 

 

Mengukuhkan Kemahiran.

 

Memberi pengalaman teknik menjawab soalan UPSR

Menvungkil bakat murid

 

Meningkatkan keputusan peperiksaan

UPSR

 

 

 

Guru & Murid.

 

Guru & Murid.

 

 

 

Guru & Murid.

 

Guru & Murid.

 

 

 

Murid Tahun 4,5, & 6

Murid tahun 6 sahaja

 

 

Murid Tahun 4,5, & 6

Murid tahun 6 sahaja

 

 

 

 

 

 

Guru Sains

 

Guru Sains

Sekolah lain

 

Guru Sains

 

Guru Sains

 

 

Pengumpulan bahan

 

Perlaksanaan

dijalankan secara bekerjasama

 

 

Pengumpulan bahan

 

Membina soalan

 

 

 

 

 

 

Mac

 

 

April

 

 

 

 

Mei

 

 

April

- Ogos

 

 

Sekolah

 

 

Sekolah

 

 

 

 

Sekolah

 

 

Sekolah

 

PROGRAM MIKRO UTAMA

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR 1

1.BERFOKUS KE ARAH KECEMERLANGAN AKADEMIK MATA PELAJARAN

BIL

PROGRAM & AKTIVITI

OBJEKTIF

KUMPULAN SASARAN

BIL.

SASARAN

SUMBER TENAGA

STRATEGI UTAMA

TARIKH

TEMPAT

5.

Pendidikan Islam

a.Kelas Bimbingan

Fardu Ain

 

 

 

b.Persatuan Nasyid

Sekolah

 

c.Budaya Al-Quran

 

 

 

 

d.Kelas Marhaban

 

 

e.Pertandingan Tilawah,

Hafazan, Bercerita

dan Nasyid.

 

 

Membimbing murid-murid dapat melakukan perkara wajib dalam hidup seharian.

Melatih murid-murid dalam bidang lagu-lagu dakwah

Membimbing murid-murid & guru dalam mencintai dan menghayati Al-Quran

Melatih murid-murid menghayati selawat Nabi

Mencari & memilih murid yang berbakat dan berkebolehan ke peringkat zon

 

 

Tahap 2

 

 

 

 

Tahun 1 – 6

 

 

Tahun 1 – 6

& guru-guru beragama

Islam

 

Tahap 2

 

 

Tahap 1 & 2

 

 

60 orang

 

 

 

 

20 orang

 

 

Murid dan Guru

 

 

 

20 orang

 

 

10 orang

 

Guru

Pend.

Islam

 

 

Guru

Pend.

Islam

Guru

benagama

Islam

 

Guru

Pend.

Islam

Guru

Pend.

Islam

 

Membimbing murid

di dalam kelas

 

 

 

Mencari murid &

Melatih murid

Perlaksanaan

semasa perhimpunan pada Hari Jumaat.

Murid mendengar

& menghafal ayat

surah lazim

Membuat latihan

 

Mencungkil bakat.

Membimbing murid

 

Januari –

Oktober

 

 

 

Januari –

Oktober

 

Januari –

Oktober

 

 

 

Januari –

Oktober

 

Januari –

Oktober

 

 

Sekolah

Sekolah

Dataran

Sekolah

& surau

Sekolah

Sekolah

 

PROGRAM MIKRO UTAMA

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR 1

1.BERFOKUS KE ARAH KECEMERLANGAN AKADEMIK MATA PELAJARAN

BIL

PROGRAM

& AKTIVITI

OBJEKTIF

KUMPULAN SASARAN

BIL.

SASARAN

SUMBER TENAGA

STRATEGI

UTAMA

TARIKH

TEMPAT

6.

Program YPJ

a.Tuisyen kampung

 

 

Meningkatkan peratus kelulusan kualiti dan kuantiti mata pelajaran Sains, Matematik, Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Murid Tahun 6

 

 

55 orang

 

 

Guru

Sains, Matematik, Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu

Tahun 6

 

 

Menyusun AJK dan program.

Bimbingan dan mengadakan kelas tuisyen

Pada hari Sabtu dan Selasa.

 

 

Februari –

Ogos

 

 

Sekolah

PROGRAM MIKRO UTAMA

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR 1

2.BERFOKUS KE ARAH BUDAYA BANYAK MEMBACA,BERFIKIR,BERKARYA,PENULISAN KREATIF REKA CIPTA BAHAN APD

BIL

PROGRAM

& AKTIVITI

OBJEKTIF

KUMPULAN SASARAN

BIL.

SASARAN

SUMBER TENAGA

STRATEGI UTAMA

TARIKH

TEMPAT

1

Pusat Sumber Sekolah

a.Projek Cergas

Cerdas

 

b.Projek Anotasi

Buku

c.Projek Automasi

PSS

d.Kuiz Bestari

 

 

e.Pertandingan

(membaca,

menulis, esei, buku

skrap, dll)

f.Projek Cakna

 

 

 

g.1 t 1 = 40

(Diskusi Buku)

Memupuk tabiat suka membaca

 

Membuat ulasan bahan yang dibaca.

Mendapat kemahiran memasukkan data ke dalam komputer

Menjawab soalan berdasarkan maklumat yang ada di persekitaran

Menjadikan membaca sebagai satu budaya yang berterusan,

Mendedahkan murid dengan bagai bahan bacaan ringan yang mudah dibaca, bergambar dan berwarna warni,

Guru sebagai penyebar maklumat

Semua murid

 

Semua murid

Pengawas PSS

Semua murid

 

Semua murid

 

Murid Pemulihan

 

 

 

Semua

Murid

321

 

 

321

 

35

 

321

 

 

321

 

 

10

 

 

 

 

321

Guru PSS,Ajk Program Nilam,Guru Mata pel.

Pengawas PSS

Guru PSS & Pengawas

PSS

Penyelaras & AJK PSS

Ketua Pan. Mata Pel

Penyelaras & AJK PSS

Ketua Pan.

Mata Pel.

Penyelaras

& AJK PSS

Guru

Pemulihan.

 

Penyelaras PSS & Semua

Guru

Memilih buku mengikut tahap & kesesuaian murid

Mencari isi penting

Penggunaan Komputer

Pertandingan /Penyediaan borang penyertaan

Pertandingan

 

Pertandingan bercerita

 

 

 

Penerangan program.

Pemilihan bahan,

 

Januari –

Oktober

 

Januari –

Oktober

Februari –

Oktober

Mac -

Oktober

 

Semester 1

&

Semester 1

& 2

 

 

Februari –

Oktober

 

Bilik

Darjah/

PSS

Bilik Darjah/

PSS

Pusat Sumber

Sekolah

 

 

Sekolah

 

 

Pentas Karya

PSS

 

 

Sekolah

PROGRAM MIKRO UTAMA

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR 1

2.BERFOKUS KE ARAH BUDAYA BANYAK MEMBACA,BERFIKIR,BERKARYA,PENULISAN KREATIF REKA CIPTA BAHAN APD

BIL

PROGRAM & AKTIVITI

OBJEKTIF

KUMPULAN SASARAN

BIL.

SASARAN

SUMBER TENAGA

STRATEGI UTAMA

TARIKH

TEMPAT

2

Reka Cipta Bahan APD

a.Pertandingan mereka atau mencipta alat bantu mengajar.

 

 

 

Menambah dan mempelbagaikan bahan APD semua mata pelajaran.

 

 

 

Semua Guru

 

 

 

25 orang

 

 

 

Guru Sumber

 

 

 

Mesyuarat AJK

Kurikulum sekolah.

 

 

 

Semester 1

 

 

 

Sekolah

3.

Program Motivasi

Staf

Menanamkan

Semangat keiltizaman,

Dedikasi guru terhadap tugas dan tanggungjawab

Semua Guru

25 orang

Kaunselor daerah

Mengedarkan kertas kerja.

Mengundang penceramah

Pelaksanaan.

Mac

Jun

Oktober

Sekolah

4.

Program KBKK merentas kurikulum

Semua Guru

25 orang

Penceramah Jemputan

Menga

dakan kertas kerja

Pelaksa

naan.

Februari

Sekolah.

 

PROGRAM MIKRO UTAMA

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR 1

2.BERFOKUS KE ARAH BUDAYA BANYAK MEMBACA,BERFIKIR,BERKARYA,PENULISAN KREATIF REKA CIPTA BAHAN APD

BIL

PROGRAM & AKTIVITI

OBJEKTIF

KUMPULAN SASARAN

BIL.

SASARAN

SUMBER TENAGA

STRATEGI UTAMA

TARIKH

TEMPAT

5.

Kajian Tindakan kes

a.Kajian Kes

Bahasa Inggeris

 

 

 

Untuk memperbaiki kelemahan murid dalam mata pelajaran Bahasa

Inggeris.

Meningkatkan pencapaian murid

 

 

Meningkatkan prestasi UPSR dalam mata

Pelajaran Bahasa Inggeris.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap 1 dan 2

 

 

 

 

 

Tahap 1 dan 2

 

 

 

Murid Tahun 6

 

 

321 orang

 

 

 

 

 

321

orang

 

 

 

55 orang

 

 

 

Semua

Guru Bahasa

Inggeris

 

 

 

Semua

Guru Bahasa

Inggeris

 

Guru

B.Ing.

Tahun 6

 

 

Analisa Keputusan UPSR.

 

 

 

 

 

Analisa keputusan Ujian PKSR, Ujian Setengah Tahun & Akhir tahun

Pelan & Program

Tindakan.

 

 

 

 

Januari –

Oktober

 

 

Sekolah

 

PROGRAM MIKRO UTAMA

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR 1

3.BERFOKUS KE ARAH CELK KOMPUTER DAN CELIK MAKLUMAT

BIL

PROGRAM & AKTIVITI

OBJEKTIF

KUMPULAN SASARAN

BIL.

SASARAN

SUMBER TENAGA

STRATEGI

UTAMA

TARIKH

TEMPAT

1

Program Pemakaian kemudahan E-Mail dan capaian internet melalui Rangkaian NET.

 

a.Laman web

 

 

 

 

b.Program Literasi

komputer dan

Reka Cipta

 

 

 

 

 

 

 

Mengemaskini data atau maklumat sekolah

 

Mencungkil bakat dan potensi guru, staff sokongan dan murid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru PSS

 

 

 

 

Murid Tahun 5 & 6

Guru-guru dan staf sokongan

 

 

 

 

 

 

 

2 orang

 

 

 

 

150 orang

 

 

 

 

 

 

 

Web Master sekolah

 

 

PKG

Guru Komputer

 

 

 

 

 

 

 

Mengemaskini data sekolah

 

 

 

Membuat program yang sesuai dengan

P & P

 

 

 

 

 

 

 

Sepanjang

Tahun

 

 

 

Sepanjang

Tahun

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekolah

 

 

 

Sekolah

 

PROGRAM MIKRO SAMPINGAN

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR 1

 

BIL

PROGRAM

& AKTIVITI

OBJEKTIF

KUMPULAN SASARAN

BIL.

SASARAN

SUMBER TENAGA

STRATEGI

UTAMA

TARIKH

TEMPAT

1

Pendidikan Seni

a.Pertandingan

Melukis & Mewarna

peringkat sekolah

Cth: Kempen Anti

dadah dan

Sambutan Hari

Kebangsaan.

 

b.Pameran Lukisan

 

 

 

c.Pertandingan

Melukia & Mewarna

anjuran peringkat

daerah dan negeri.

 

 

 

 

Memantapkan kemahiran melukis dan mewarna serta melahirkan murid yang berbakat.

 

Menghargai hasil kerja seni murid-murid

 

Melahirkan murid yang berbakat

 

 

Tahun 1- 6

 

 

 

 

 

 

 

Tahun 1- 6

 

 

 

Tahun 1- 6

 

 

Semua Murid

 

 

 

 

 

 

Semua Murid

 

 

Tertakluk

Kepada

Kehendak penganjur

 

 

 

 

 

 

 

Semua guru

Pend. Seni

 

 

 

 

Semua guru

Pend. Seni

Semua guru

Pend. Seni

 

 

Menyertai semua pertandingan melukis & mewarna.

 

 

 

Mempamerkan

hasil kerja murid.

 

 

Menyertai

pertandingan

yang dianjurkan.

 

 

Dari semasa ke semasa

 

 

 

 

 

Dari semasa ke semasa

 

Dari semasa ke semasa

 

 

Sekolah

 

 

 

 

 

 

 

Papan

Kenyataan.

 

Tertakluk kepada pengan

jur

PROGRAM MIKRO SAMPINGAN

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR 1

BIL

PROGRAM

& AKTIVITI

OBJEKTIF

KUMPULAN SASARAN

BIL.

SASARAN

SUMBER TENAGA

STRATEGI

UTAMA

TARIKH

TEMPAT

2

Muzik

a.Miniband Sekolah

 

 

 

 

b.Kumpulan Koir

 

Menyiapkan ahli dengan kemahiran menggunakan alat-alat muzik.

Menyiapkan ahli dengan kemahiran menyanyi dengan betul.

 

 

Tahun 4- 6

 

 

 

 

Tahun 4- 6

 

30 orang

 

 

 

 

30 orang

 

Guru Muzik

 

 

 

Guru Muzik

 

Membuat persembahan pada hari penting sekolah

Membuat persembahan untuk hari-hari penting sekolah dan pertandingan di peringkat zon.

 

Sepanjang tahun.

 

 

 

Sepanjang tahun.

 

 

Dewan sekolah

 

 

Dewan sekolah

3.

Pendidikan Jasmani & Kesihatan.

a.Tahap 1

-Perkembangan fizikal

-Sukan & Rekreasi.

-Keselamatan & menyayangi diri

b.Tahap 2

-Olahraga

-Permainan

-Gimrama

 

 

 

Kemahiran asas.

Mematuhi peraturan keselamatan.

 

Memahami peraturan dan undang-undang sukan.

Disiplin diri

 

 

 

 

Murid

Tahap 1

 

 

 

 

Murid

Tahap 2

 

 

 

146 orang

 

 

 

 

180 orang

 

 

 

Guru PJK Tahap 1

 

Guru PJK Tahap 1

 

 

 

 

Membuat latihan fizikal dan pergerakan.

 

Latihan kemahiran.

Mengasah bakat murid.

 

 

 

Januari – November

 

 

Januari – November

 

 

 

Padang sekolah

 

 

Padang sekolah.

 

PROGRAM MIKRO SAMPINGAN

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR 1

BIL

PROGRAM

& AKTIVITI

OBJEKTIF

KUMPULAN SASARAN

BIL.

SASARAN

SUMBER TENAGA

STRATEGI UTAMA

TARIKH

TEMPAT

4.

Kajian Tempatan

a.Mengadakan

sudut pameran.

b.Mengadakan

Kuiz.

c.Pembinaan Stesen

Pendidikan Alam

Sekitar.

 

 

d.Penghasilan

Buku Skrap.

e.Membuat Model.

 

 

Mengukuhkan pengetahuan

Meningkatkan pengetahuan.

Menanam minat murid agar mencintai alam sekitar.

Mencungkil bakat.

Memberi pengalaman menggunakan pengetahuan

& bahan.

 

 

 

 

 

 

 

Guru dan Murid

Guru dan Murid

Guru dan Murid

 

 

Guru dan Murid

Guru dan Murid

 

 

 

 

70 orang

 

70 orang

 

70 orang

 

 

 

70 orang

 

70 orang

 

 

Guru KT

 

Guru KT

 

Guru KT

 

 

 

Guru KT

 

Guru KT

 

 

Pengumpulan Bahan.

Membina soalan

 

Pengumpulan Bahan.

 

 

Pengumpulan Bahan.

Penghasilan Bahan.

 

 

Februari

 

Mac

 

April

 

 

 

Julai

 

September

 

 

Sekolah

 

Sekolah

 

Sekolah

 

 

 

Sekolah

 

Sekolah

 

 

PROGRAM MIKRO SAMPINGAN

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR 1

BIL

PROGRAM

& AKTIVITI

OBJEKTIF

KUMPULAN SASARAN

BIL.

SASARAN

SUMBER TENAGA

STRATEGI

UTAMA

TARIKH

TEMPAT

5.

Bahasa Cina

a.Pertandingan

Menamakan

Bahan Maujud.

 

b.Pertandingan

Nyanyian.

 

 

c.Pertandingan

Tulisan Cantik.

 

 

d.Pertandingan

Ejaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengenalpasti nama bahan maujud.

 

Meningkatkan ketrampilan murid.

 

 

Meningkatkan pengetahuan murid.

 

Meningkatkan pengetahuan.

 

 

 

Guru dan Murid.

 

 

Guru dan Murid.

 

 

Guru dan Murid.

 

 

Guru dan Murid.

 

 

Murid Tahun 4 & 5

 

Murid tahun 3,4 & 5

 

Murid tahun 3,4 & 5

 

Murid tahun 3,4 & 5

 

 

 

Guru

B.Cina

 

 

Guru

B.Cina

 

 

Guru

B.Cina

 

 

Guru

B.Cina

 

 

Menyediakan bahan maujud

 

 

Melatihtubi perkataan yang telah dipelajari.

 

Melatih menulis dengan baik.

 

 

Melatihtubi perkataan yang telah dipelajari.

 

 

 

Mei

 

 

 

Julai

 

 

 

Ogos

 

 

 

September

 

 

Sekolah

 

 

 

Sekolah

 

 

 

Sekolah

 

 

 

Sekolah

PROGRAM MIKRO SAMPINGAN

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR 1

BIL

PROGRAM

& AKTIVITI

OBJEKTIF

KUMPULAN SASARAN

BIL.

SASARAN

SUMBER TENAGA

STRATEGI

UTAMA

TARIKH

TEMPAT

6.

Kemahiran Hidup

a.Mengemaskini

bengkel dan

peralatan

Kemahiran Hidup

 

 

 

 

 

 

b. Tanaman

Hidroponik.

 

 

c.Penjagaan

Tumbuhan

Hiasan (Taman

Okid, Taman

Herba)

 

 

 

Memperolehkan lagi suasana dan proses pengajaran dan pembelajaran.

Bengkel dan peralatan KH sentiasa bersih dan teratur.

 

Murid boleh menanam sayur secara hidroponik.

 

Mencantikkan kawasan sekolah dengan tumbuhan hiasan.

 

 

 

Tahun 4 & 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahun 6

 

 

 

Tahap 2

 

 

98 orang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 orang

 

 

 

148 orang

 

 

Guru KH

& Murid

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru KH

& Murid

 

 

Guru KH

& Murid

 

 

Membersihkan bengkel KH dan menyusun atur peralatan.

Membuat jadual tugasan pada

Papan kenyataan.

Menyediakan peralatan dan bahan yang hendak digunakan.

Penerangan.

Merumput, Menggembur, Membaja

Mencantas.

 

 

Januari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Januari

 

 

 

 

Januari- Oktober

 

 

Bengkel & Setor

KH

 

Bengkel

KH

 

 

 

Taman Orkid & Taman Herba.

 

Kawasan sekolah

 

 

PROGRAM MIKRO SAMPINGAN

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR 1

BIL

PROGRAM & AKTIVITI

OBJEKTIF

KUMPULAN SASARAN

BIL.

SASARAN

SUMBER TENAGA

STRATEGI UTAMA

TARIKH

TEMPAT

7.

Masalah Pembelajaran

a.Pembinaan RPI

 

 

 

 

 

b.Pengendalian Mesyuarat

 

 

 

c.Menjalankan Pengajaran

 

 

 

d.Lawatan

 

 

 

 

Guru dan ibu bapa dapat berinteraksi dan mengenalpasti kelemahan dan kelebihan murid

Menentukan matlamat tahunan (objektif jangka panjang)

Memastikan murid dapat mengikut apa yang ddiajar oleh guru.

Murid dapat menggunakan sumber di persekitaran sebagai bahan pembelajaran

 

 

Ibu , bapa, Murid

 

 

 

 

Murid PKKBP

 

 

 

Murid PKKBP

 

 

 

Murid PKKBP

 

 

-

 

 

 

 

 

6 orang

 

 

 

 

6 orang

 

 

 

 

6 orang

 

 

 

 

 

 

 

Guru PKKBP

 

 

 

 

AJK Perancang

 

 

Guru PKKBP

 

 

 

Guru PKKBP

 

-Mengenalpasti dan menghubungi AJK perancang

Memastikan agenda, lokasi, masa dan tarikh.

-Mengkaji semula cara penilaian untuk pertama kalinya. Maklumat di perolehi daripada pakar, penilaian, ibu bapa dan guru

-Menyediakan objektif atau target pengajaran jangka pendek.

-Menentukan tempat lawatan dan tempatnya.

 

 

Awal Januari

 

 

 

 

 

Awal Februari

 

 

Februari –

November

 

 

 

 

 

 

 

Oktober

 

 

Bilik PKKBP

 

 

 

 

 

Bilik PKKBP

 

 

Bilik PKKBP

 

 

 

Akan ditentukan

kemudian.

PROGRAM MIKRO SAMPINGAN

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR 1

BIL

PROGRAM & AKTIVITI

OBJEKTIF

KUMPULAN SASARAN

BIL.

SASARAN

SUMBER TENAGA

STRATEGI UTAMA

TARIKH

TEMPAT

8.

Pemulihan

  1. Kelas Pemulihan/ Program Intervensi

 

 

 

 

 

Murid-murid menguasai kemahiran mem baca dengan konsisten dan berterusan.

Murid-murid dapat meningkatkan kemahiran mem baca dengan mengikut kelas pemulihan dan program Intervensi.

Memastikan 100 celik huruf di kalangan murid pada tahun 2001

Murid-murid dapat kemahiran me mahami pem

bacaan dan membina ayat-ayat mudah.

 

 

Murid-murid

yang lemah asas membaca dan mengira.

 

 

Kurang 15 orang murid

 

 

Guru Khas Pemulihan.

 

 

Mengenlpasti murid yang memerlukan pemulihan.

Merancang dan menyediakan aktiviti dan bahan

Menyediakan jadual waktu Kelas Program Pendidikan Pemulihan.

Melaksanakan penilaian berterusan untuk mengetahui kemajuan

Murid-murid.

Menyediakan fail diri bagi setiap murid pemulihan.

 

 

 

Februari –

November

 

 

Bilik Pemulihan

PROGRAM KO-KURIKULUM (PERSATUAN BERUNIFORM)

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR 1

BIL

PROGRAM & AKTIVITI

OBJEKTIF

KUM.

SASARAN

BIL.

SASARAN

SUMBER TENAGA

STRATEGI UTAMA

TARIKH

TEMPAT

1.

Persaatuan

Tunas Puteri

a. Pra Persetian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.Calit Emas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.Tangga Emas

 

 

 

 

 

 

 

 

d.Tangan Enas

 

 

 

 

 

 

e.Cuti Pek

 

 

 

 

 

Mengetahui, mengamalkan persetian, undang-undang, cogankata, isyarat hormat dan berjabat tangan.

Mengetahui lingkungan Tunas Puteri, Upacara Perlantikan dan Hormat Besar.

Mengetahui Cerita Tunas Puteri.

 

Mengetahui cara membuat simpulan – lilit pemati mudah, buku sila, bunga geti, lilit manuk, lilit dua simpul.

 

 

 

 

 

 

Memainkan permainan kim

 

 

Cara Melipat baju sendiri

 

 

Mengetahui maksud lagu kenbangsaan – Lagu Negaraku.

 

 

 

 

Berinteraksi, hidup berdikari.

 

 

 

 

Tahun 4

 

 

 

 

 

Tahun 4 & 5

 

 

 

 

Tahun 4, 5

& 6

 

Tahun 4, 5

& 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahun 4, 5

& 6

 

 

Tahun 4, 5

& 6

 

 

Tahun 4, 5

& 6

 

 

 

 

 

Tahun 4, 5

& 6

 

 

 

 

15 orang

 

 

 

 

 

25 orang

 

 

 

 

45 orang

 

 

45 orang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 orang

 

 

 

45 orang

 

 

 

45 orang

 

 

 

 

 

 

45 orang

 

 

 

Siti Setia

 

 

 

 

 

Pemimpin

 

 

 

 

Pemimpin

 

 

Pemimpin

& Siti Setia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemimpin

& Siti Setia

 

 

Pemimpin

& Siti Setia

 

 

Pemimpin

& Siti Setia

 

 

 

 

 

Pemimpin

& Siti Setia

 

 

 

Pendaftaran, pembahaagian kumpulan berenam

 

 

 

Mematuhi arahan, membuat lingkungan hormat.

 

 

Mendengar, menghayati cerita asal Brrownie

Membuat simpulan dan cara menggunakan simpulan.

Mengenali dan

mengetahui makna bendera

 

 

 

 

Boleh membuat pemerhatian dan mengingat kembali hasil pemerhatian.

Dapat menjaga pakaian dan melipatnya dengan kemas.

Boleh menuanyi lagu Negaraku dengan bersemangat semasa perjumpaan.

 

Dapat bergaul, menjaga diri dan hidup berdikari.

 

 

 

 

Januari

 

 

 

 

 

Februari

 

 

 

 

Mac

 

 

April

 

 

 

Mei

 

 

 

 

 

 

Jun

 

 

 

Julai

 

 

 

Oktober

 

 

 

 

 

 

November

 

 

 

Dewan Sekolah

 

 

 

 

Dataran

Perhimpunan

 

 

Dataran

Perhimpunan

Dewan Sekolah

 

 

Bilik darjah

 

 

 

 

 

Bilik darjah

 

 

Bilik darjah

 

 

Bilik Darjah

 

 

 

 

 

Amali

di kawasan sekolah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM KO-KURIKULUM (PERSATUAN BERUNIFORM)

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR 1

BIL

PROGRAM

& AKTIVITI

OBJEKTIF

KUMPULAN SASARAN

BIL.

SASARAN

SUMBER TENAGA

STRATEGI

UTAMA

TARIKH

TEMPAT

2.

Persatuan Bulan

Sabit Merah (PBSM)

 

a.Perjumpaan ahli.

 

 

 

 

b.Kesihatan diri dan persekitaran.

 

 

c.latihan Kawad kaki.

 

 

 

 

Kemaskini keahlian

 

 

 

Menjaga kesihatan dan persekitaran.

 

Displin diri.

 

 

 

 

Murid Tahap 2

 

 

 

Murid Tahap 2

 

 

Murid Tahap 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190 orang

 

 

 

190 orang

 

 

190 orang

 

 

 

 

 

Guru PBSM

 

 

 

Guru PBSM

 

 

Guru PBSM

 

 

 

 

Mengambil nama ahli dan memungut yuran keahlian.

 

Penerangan.

Menjalankan Aktiviti Gotong –royong.

Menerima dan memberi arahan.

 

 

 

 

Januari

 

 

 

 

Februari –

November

 

 

Februari –

November

 

 

 

 

Bilik Darjah

 

 

 

Bilik Darjah

 

 

Gelanggang Bola Tampar

 

 

 

PROGRAM KO-KURIKULUM (PERSATUAN BERUNIFORM)

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR 1

BIL

PROGRAM & AKTIVITI

OBJEKTIF

KUMPULAN SASARAN

BIL.

SASARAN

SUMBER TENAGA

STRATEGI UTAMA

TARIKH

TEMPAT

3.

Persatuan Puteri Islam.

a.Kelas Bimbingan

 

 

 

 

b.Menjalankan

aktiviti-aktiviti

Persatuan Puteri

Islam.

 

 

 

 

c.Latihan Kawad

Kaki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memahami undang-undang PPI

 

 

Dapat menguasai aktiviti yang dijalankan.

 

 

 

 

Boleh melakukan kawad dengan baik.

 

 

 

Tahap 2

 

 

 

 

Tahap 2

 

 

 

 

 

 

 

Tahap 2

 

 

 

 

60 orang

 

 

 

 

60 orang

 

 

 

 

 

 

 

60 orang

 

 

 

Guru

PPI

 

 

 

Guru

PPI

 

 

 

 

 

 

Guru

PPI &

Tenaga pengajar dari luar.

 

 

 

Menyanyikan lagu PPI.

Mengadakan kelas bimbingan.

 

Melakukan aktiviti

-anyaman

-sulaman

-jahitan

-masakan

-bacaan doa

harian

 

Melakukan kawad kaki dengan cara yang betul.

 

 

 

 

Januari –

Oktober

 

 

 

Januari –

Oktober

 

 

 

 

 

 

Ogos

 

 

 

Sekolah

 

 

 

 

Sekolah

 

 

 

 

 

 

 

Padang

 

PROGRAM KO-KURIKULUM (PERMAINAN)

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR 1

BIL

PROGRAM

& AKTIVITI

OBJEKTIF

KUM.

SASARAN

BIL.

SASARAN

SUMBER TENAGA

STRATEGI

UTAMA

TARIKH

TEMPAT

1.

Bola Jaring

a.Latihan berterusan

 

 

 

 

b.Perlawanan

Persahabatan.

 

 

 

 

c.Perkhemahan

Bola Jaring

 

 

 

Memantapkan kemahiran bola jaring serta melahirkan pemain yang berbakat.

Bersedia menghadapi perlawanan di peringkat zon, MSSD, MSSJ

dan MSSM.

Melahirkan pemain yang berdisiplin, bertpleranssi, bekerjasama serta ber tanggung

jawab.

 

 

 

Tahun

4 – 6

 

 

 

Tahun

4 – 6

 

 

 

 

Tahun

4 – 6

 

 

30

orang

 

 

 

30

orang

 

 

 

 

30

orang

 

 

 

Guru Bola Jaring

 

 

 

Guru Bola Jaring

 

 

 

 

Guru Bola Jaring

 

 

 

 

Melatih kemahiran asas

 

 

 

Berterusan dengan pihak yang terlibat

 

 

 

 

Latihan kemahiran serta undang-undang.

Mengadakan aktiviti seperti Pertandingan menjaring, perlawa nan antara kumpulan, kuiz, Malam kebudayaan.

Perlawanan Persahaabatan.

 

 

 

Setiap hujjung minggu

 

 

Dari semasa ke semasa

 

 

 

Oktober/

November

 

 

Padang Sekolah

 

 

 

Padang sekolah

Padang sekolah lain

Kolej Negeri

 

Padang sekolah

 

 

 

PROGRAM KO-KURIKULUM (PERMAINAN)

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR 1

BIL

PROGRAM &

AKTIVITI

OBJEKTIF

KUMPULAN SASARAN

BIL.

SASARAN

SUMBER TENAGA

STRATEGI

UTAMA

TARIKH

TEMPAT

2.

Bola Baling

a.Latihan

berterusan

 

 

 

b.Perlawaman

persahabatan

 

 

 

c.Perkhemahan

Bola Baling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memantapkan kemahiran bola baling serta melahirkan pemain yang berbakat.

Bersedia menghadapi perlawanan diperingkat Zon, MSSD, MSSJ & MSSM.

Melahirkan pemain yang berdisiplin, bertoleransi, bekerjasama serta bertanggungjawab.

 

 

 

Murid Tahun

4 – 6

 

 

Murid Tahun

4 – 6

 

 

Murid Tahun

4 – 6

 

 

 

 

 

 

30 orang

 

 

 

 

30 orang

 

 

 

 

30 orang

 

 

Guru bola baling

 

 

Guru bola baling

 

 

Guru bola baling

 

 

 

 

Melatih kemahiran asas

 

 

 

Berurusan dengan sekolah yang terlibat.

 

Latihan kemahiran serta undang-undang.

Mengadakan aktiviti seperti:

-pertandingan

menjaring.

-perlawanan

antara kumpulan.

-Kuiz

-Malam

Kebudayaan.

-Perlawanan

persahabatan.

 

 

Setiap hujung minggu.

 

 

Dari masa ke semasa.

 

 

 

Oktober/

November

 

 

Padang sekolah.

 

 

 

Sekolah

Dalam

& luar daerah Muar.

 

Sekolah

PROGRAM KO-KURIKULUM (PERMAINAN)

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR 1

BIL

PROGRAM

& AKTIVITI

OBJEKTIF

KUMPULAN SASARAN

BIL.

SASARAN

SUMBER TENAGA

STRATEGI

UTAMA

TARIKH

TEMPAT

3.

Hoki

a.Latihan Berterusan

 

 

 

 

b.Perlawanan

persahabatan.

 

 

c.Latihan Intensif

 

 

 

Memilih pemain yang berkualiti untuk mewakili sekolah.

 

Memilih pemain terbaik mewakili psukan sekolah

 

Memantapkan tahap permainan pasukan hoki terpilih sekolah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Murid Tahap 2

 

 

 

Murid Tahap 2

 

 

Murid Tahap 2

 

 

 

50 orang

 

 

 

 

50 orang

 

 

 

50 orang

 

 

Guru

 

 

 

 

Guru

 

 

 

Guru

 

 

Memahirkan skil permainan hoki

 

 

 

Meningkatkan stamina pemain

 

 

Tenaga pengajar luar

 

 

Januari-

April

 

 

 

Julai

 

 

 

Mac

 

 

Padang sekolah

 

 

 

Padang Sekolah

 

 

Padang sekolah

 

 

PROGRAM KO-KURIKULUM (PERMAINAN

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR 1

BIL

PROGRAM

& AKTIVITI

OBJEKTIF

KUM. SASARAN

BIL.

SASARAN

SUMBER TENAGA

STRATEGI UTAMA

TARIKH

TEMPAT

4.

Gimrama

a.Latihan pergerakan

dengan alatan:

-gelung

-bola

-belantan

-riben

 

b.Latihan

persembahan

Gimrama

Indiviidu

Kumpulan.

 

 

c.Persembahan

senamirama

 

 

 

Murid boleh bergerak sambil memanipulasi alatan.

 

 

 

Menyediakan murid untuk persembahan Hari Sukan.

 

 

 

Murid boleh bergerak mengikut rentak muzik untuk persembahan Hari Sukan.

 

 

 

 

 

Murid Tahun 4

dan 5

 

 

 

 

Murid Tahun 4

Dan 5

 

 

 

 

Murid Tahun 4

dan 5

 

 

 

30 orang

 

 

 

 

 

 

8 orang untuk kumpulan & 4 orang untuk individu.

 

30 orang

 

 

Guru Gimrama & Murid

 

 

 

 

Guru Gimrama & Murid

 

 

 

 

Guru Gimrama & Murid

 

 

Latih Tubi

 

 

 

 

 

 

Latih Tubi

 

 

 

 

 

 

Latih Tubi.

 

 

Januari – Mei

 

 

 

 

 

Jun –

Ogos

 

 

 

 

 

Sept. – Oktober

 

 

Gelanggang Badminton

 

 

 

 

 

Gelanggang Badminton

 

 

 

 

 

Padang

 

PROGRAM KO-KURIKULUM (PERMAINAN )

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR 1

BIL

PROGRAM

& AKTIVITI

OBJEKTIF

KUM.

SASARAN

BIL.

SASARAN

SUMBER TENAGA

STRATEGI

UTAMA

TARIKH

TEMPAT

5.

Permainan Catur

a.Latihan Berterusan

 

 

 

 

 

 

b.Perlawanan

Persahabatan

 

 

 

 

c.Menyertai

pertandingan Catur

peringkat zon,

daerah dan negeri.

 

 

 

Memantapkan kemahiran catur serta melahirkan murid yang berbakat.

 

Menyediakan pemain sekolah ke peringkat zon, daerah . MSSJ dan MSSM

 

Melahirkan pemain catur peringkat daerah dan negeri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahun

4 - 6

 

 

 

 

 

Tahun

4 - 6

 

 

 

 

Tahun

4 - 6

 

 

 

 

 

20 orang

 

 

 

 

 

 

6 orang

 

 

 

 

 

Tertakluk pada kehendak penganjur

 

 

Semua

Guru Catur

 

 

 

 

Semua

Guru Catur

 

 

 

Semua

Guru Catur

 

 

 

 

 

Melatih kemahiran asas dan teknik permainan

 

 

 

Berurusan dengan sekolah yang terlibat

 

 

 

Menyertai semua pertandingan catur peringkat zon, daerah dan MSSJ.

 

 

Setiap hujung minggu

 

 

 

 

Dari semasa ke semasa

 

 

 

Tertakluk kepada tarikh pertandingan.

 

 

Kantin sekolah

 

 

 

 

 

Kantin sekolah dan sekolah lain

 

Tertakluk kepada tempat pertandi

ngan

PROGRAM KO-KURIKULUM (PERMAINAN )

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR 1

BIL

PROGRAM

& AKTIVITI

OBJEKTIF

KUMPULAN SASARAN

BIL.

SASARAN

SUMBER TENAGA

STRATEGI

UTAMA

TARIKH

TEMPAT

6.

Bola Tampar Mini

a.Aktiviti Rutin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.Pembangunan Sukan.

 

c.Pertandingan

 

 

 

d.Pembangunan

Sukan

 

 

 

Menyediakan pasukan sekolah dan pasukan pelapis.

Memberi penjelasan mengenai kepenringan disiplin dalam permainan,

Memahami strategi permainan yang dirancang

Memberi pengalaman dan pendedahan

Dapat mengetahui keupayaan pasukan sekolah.

 

Memilih pasukan rumah terbaik dan pemain pelapis sekolah.

 

 

Tahap 2

 

 

 

Tahap 2

 

 

 

Tahap 2

 

 

Tahap 2

 

 

Pasukan sekolah

 

 

Tahap 2

 

 

30 orang

 

 

 

30 orang

 

 

 

30 orang

 

 

12 orang

 

 

12 orang

 

 

 

30 orang

 

 

Guru

Bola Tampar

 

Guru

Bola Tampar

 

Guru

Bola Tampar

Guru

Bola Tampar

Guru

Bola Tampar

 

Guru

Bola Tampar

 

 

 

 

Mengadakan latihan kemahiran asas dan pergerakan.

Memahami undang-undang dan peraturan permainan.

Latihan serangan dan strategi permainan.

Mengadakan perlawanan

persahabatan

Menyertai pertandingan bola tampar peringkat

Zon.

Pertandingan bola tampar peringkat rumah-rumah.

 

 

Januari

 

 

 

Februari/

Mac

 

 

Mac-Mei

 

 

Mac/April

 

 

Mei

 

 

 

Jun-Dis

 

 

 

 

 

Gelanggang Bola Tampar

 

 

Gelanggang Bola Tampar

 

 

Gelanggang Bola Tampar

 

Gelanggang Bola Tampar

 

Gelanggang Bola Tampar SK.Dumpar

 

Gelanggang Bola Tampar

PROGRAM KO-KURIKULUM (KELAB)

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR 1

BIL

PROGRAM

& AKTIVITI

OBJEKTIF

KUMPULAN SASARAN

BIL.

SASARAN

SUMBER TENAGA

STRATEGI

UTAMA

TARIKH

TEMPAT

1.

Kelab Bahasa Melayu.

a.Mesyuarat 1 &

Pemilihan AJK

 

 

b.Keindahan Puisi

(Kem. Mendengar

& Bertutur)

 

c.Aktiviti Ucapan

(Kem.Mendengar &

Bertutur)

 

 

d.Penghasilan Buletin

Persatuan.

e.Pertandingan Menulis

Esei Sajak Hari

Kebangsaan.

f.Lawatan/Khemah

Membaca.

 

 

Menyusun semula jentera pentadbiran persatuan.

Mendengar & Menghayati keindahan bahasa puisi.

Melatih murid bertutur dengan betul terutama dari segi sebutan, intonasi, nada dll.

Mengumpul hasil kerja murid

Menambah rasa kecintaan murid terhadap negara.

Menambah ilmu pengetahuan melalui bacaan dan pengalaman.

 

 

Semua ahli

 

 

 

Semua ahli

 

 

 

Semua ahli

 

 

 

 

Semua ahli

 

Murid

Tahap 2

 

Semua ahli

 

 

35

 

 

 

35

 

 

 

35

 

 

 

 

35

 

160

 

 

35

 

 

Guru Penasihat Persatuan

 

Guru Penasihat Persatuan

 

Guru Penasihat Persatuan

 

Guru Penasihat Persatuan

Guru Penasihat Persatuan

& Guru BM

Guru Penasihat Persatuan

& Guru BM

 

 

 

Penerangan/

mesyuarat/

Pemilihan AJK

 

Peneraangan tentang puisi- Aktiviti susulan

 

Perbincangan

Pertandingan

 

 

Menghasilkan karya

Mengumpul & Memilih karya.

Pemilihan tajuk esei & Sajak bersesuaian dengan tema

Kertas kerja

Pemilihan bahan.

 

 

Januari

 

 

 

Februari/ Mac

 

 

April/Mei

 

 

 

Akhir Semester

1 & 2

Ogos

 

 

Oktober

 

 

Bilik Darjah

 

 

 

Dataran

Perhimpunan

 

 

Bilik Darjah.

 

 

 

Sekolah

 

 

Sekolah

 

 

Taman

Rekreasi

SM Tun Mamat Taangkak.

PROGRAM KO-KURIKULUM (KELAB)

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR 1

BIL

PROGRAM

& AKTIVITI

OBJEKTIF

KUMPULAN SASARAN

BIL.

SASARAN

SUMBER TENAGA

STRATEGI

UTAMA

TARIKH

TEMPAT

2.

Kelab Bahasa Inggeris

a.Menerbitkan

makalah B. Inggeris

2 kali setahun.

 

b.Public Speaking,

Story Telling,

Speech dan Poetry-

in-motion.

c.Language games,

Songs, Puzzles.

Rtymes, Computer.

 

 

 

d.Kemahiran Kamus

dan Ensaiklopedia.

 

 

 

Melatih murid menghasilkan karya dalam

B.Inggeris

Mencungkil bakat untuk wakil sekolah.

 

Meluaskan perbendaharaan kata.

Melatih untuk persembahan mingguan.

Melatih murid untuk menggunakan kamus dan mencari bahan.

 

 

 

 

Murid Tahap 1& 2

 

 

Murid Tahap 1& 2

 

 

Murid Tahap 1& 2

 

 

 

 

Murid Tahap 1& 2

 

 

 

 

 

 

30 0rang

 

 

 

30 orang

 

 

 

30 orang

 

 

 

 

 

30 orang

 

 

Guru Penasihat

& Guru

B.Inggeris

Guru Penasihat

& Guru

B.Inggeris

Guru Penasihat

 

 

 

 

Guru Penasihat

 

 

Mesyuarat

Mengumpul Bahan

 

 

Pertandingan

 

 

 

Bahan-bahan bercetak dan program Komputer

 

 

 

Merujuk kamus dan ensiklopedia.

 

 

April & Oktober

 

 

Januari –

Mac

 

 

Januari – September

 

 

 

 

Mei dan Jun

 

 

 

Bilik Darjah

 

 

Dewan Sekolah

 

 

Bilik Darjah

 

 

 

 

Bilik Darjah

 

 

 

 

PROGRAM KO-KURIKULUM (KELAB)

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR 1

BIL

PROGRAM & AKTIVITI

OBJEKTIF

KUMPULAN SASARAN

BIL.

SASARAN

SUMBER TENAGA

STRATEGI UTAMA

TARIKH

TEMPAT

3.

Kelab Matematik

a.Sempoa

 

 

 

b.Kira Cepat

 

 

c.Kuiz

 

 

 

d.Kraftangan

 

 

 

 

 

 

Mendedaahkan murid kepada penggunaan sempoa.

Melatih murid mengira dengan lebih pantas.

Menguji minda murid tentang kemahirsn asas Matematik.

Membina kreativiti murid.

 

 

Murid Tahap 2

 

 

Murid Tahap 2

 

Murid Tahap 2

 

 

Murid Tahap 2

 

 

 

 

 

 

 

 

30 orang

 

 

 

30 orang

 

 

30 orang

 

 

 

30 orang

 

 

Guru

Mat.

 

 

Guru Mat

 

Guru

Mat.

 

 

Guru Mat

 

 

Membuat Latihan.

 

 

Membuat Latihan.

 

Kuiz berkumpulan

 

 

 

Berkumpulan.

 

 

Januari –

Mac

 

 

April-Jun

 

 

Julai

 

 

 

Ogos-

September

 

 

Bilik Darjah

 

 

Bilik Darjah

 

Bilik Darjah

 

 

Bilik Darjah

 

 

 

PROGRAM KO-KURIKULUM (KELAB)

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR 1

BIL

PROGRAM & AKTIVITI

OBJEKTIF

KUMPULAN SASARAN

BIL.

SASARAN

SUMBER TENAGA

STRATEGI

UTAMA

TARIKH

TEMPAT

4.

Kelab Pendidikan Islam

a.Kelas Iqra’

 

 

 

b.Kelas Berzanji

dan Hafazan.

 

 

c.Kelas Khat

 

 

 

d.Kelas Nasyid

Marhaban.

 

 

e.Gotong-royong

membersihkan

surau.

 

 

Murid boleh membaca ayat-ayat Al-quran dengan baik.

Mengembangkan bakat murid dalam bacaan Berzanji dan Hafazan.

Menarik minat murid terhadap kesenian dalam Islam.

Memupuk minat murid terhadap hiburan berbentuk keislaman.

Menerapkan dalam diri murid nilai-nilai murni.

 

 

 

 

 

Murid Tahap 2

 

 

Murid Tahap 2

 

 

Murid Tahap 2

 

 

Murid Tahap 2

 

 

Murid Tahap 2

 

 

 

 

 

 

 

150 orang

 

 

150 orang

 

 

150 orang

 

 

150 orang

 

 

150 orang

 

 

 

 

Guru Pend. Islam

 

Guru Pend. Islam

 

Guru Pend. Islam

 

Guru Pend. Islam

 

Guru Pend. Islam

 

 

 

Kenalpasti murid yang tidak boleh membaca ayat-ayat Al-Quran.

Bimbingan.

Mencari murid yang berbakat.

Latihan.

 

Latihan asas cara membuat huruf khat.

Latihan menulis

Mencari murid berbakat.

Mengadakan Latihan

Memberi tugasan kepada murid.

 

 

Januari –

Oktober

 

 

Januari –

Oktober

 

 

Januari –

Oktober

 

 

Januari –

Oktober

 

 

Januari –

Oktober

 

 

 

Sekolah

 

 

 

Sekolah

 

 

 

Sekolah

 

 

 

Sekolah

 

 

 

Sekolah

PROGRAM MIKRO SETEMPAT

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR 1

BIL

PROGRAM

& AKTIVITI

OBJEKTIF

KUMPULAN SASARAN

BIL.

SASARAN

SUMBER TENAGA

STRATEGI

UTAMA

TARIKH

TEMPAT

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

 

Penghayatan Ramadhan

 

 

 

Motivasi Tahun 6

 

 

 

 

Sambutan Hari Raya dan Marhaban.

 

 

 

Mesyuarat Agung PIBG

 

 

Hari Terbuka

& Hari Kantin

 

 

 

Memupuk minat dan memuliakan bulan Ramadhan.

Memupuk Kesedaran dan keyakinan diri.

Persiapan sebelum UPSR.

Merapatkan hubungan antara sekolah dan masyarakat

Melantik AJK baru dan merancang aktiviti tahunan.

Mengadakan perbincangan antara guru atau ibu bapa.

 

Semua Murid. Guru, & Staf Sokongan.

Tahun 6

 

 

 

 

Murid tahap 2

 

 

 

Ibu bapa, AJK PIBG

 

 

Ibu Bapa

350 orang

 

 

 

55 orang

 

 

 

 

150 orang

 

 

 

235 orang

 

 

235 orang

Guru Pend.

Islam

 

 

Guru

HEM

 

 

 

Semua guru

 

 

 

AJK PIBG

 

 

Semua Guru

Mesyuarat AJK Panitia.

Pelaksanaan.

 

 

Mesyuarat AJK Panitia.

Pelaksanaan.

 

 

Pelaksanaan.

 

 

 

 

Mesyuarat AJK PIBG.

Pelaksanaan.

 

Mesyuarat AJK Panitia.

Pelaksanaan.

Nov.

 

 

 

 

Januari –

Ogos

 

 

 

Januari

 

 

 

 

Mac

 

 

 

Jun

Surau

Sekolah

 

 

 

Dewan

Sekolah

 

 

 

Sekolah

dan

Rumah

Ibu bapa.

Dewan Sekolah

 

Bilik Darjah

& Gelang

gang Bola Tampar

 

PROGRAM MIKRO SAMPINGAN

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR 1

BIL

PROGRAM & AKTIVITI

OBJEKTIF

KUMPULAN SASARAN

BIL.

SASARAN

SUMBER TENAGA

STRATEGI UTAMA

TARIKH

TEMPAT

6.

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

Sambutan

Hari Guru

 

 

Hari Kokurikulum

(Perkhemahan)

 

 

 

Sambutan Maulidur Rasul

 

 

 

Majlis Sembahyang Hajat

 

 

Sukan Tahunan

 

 

 

Menerapkan perasaan kasih sayang dan menghormati guru.

Menerapkan semangat kepimpinan, setiakawan dan berdikari.

Memperingati Hari Keputeraan Junjungan Besar Nabi Muhamad (SAW)

Memohon keberkatan dari Allah S.W.T untuk cemerlang dalam PTS & UPSR

Mencungkil bakat sukan dan memilih wakil sekolah.

 

Semua murid, guru & Staf sokongan.

Murid

Tahap 2

 

 

 

Semua Murid & Guru

 

 

Murid Tahun 3

& 6

 

 

Semua Murid

 

350 orang

 

 

150 orang

 

 

 

350 orang

 

 

 

150 orang

 

 

 

330 orang

 

 

Semua guru & Staf sokongan.

Semua Guru

 

 

 

Semua Guru

 

 

 

Semua Guru & Ibu bapa

 

 

Semua Guru

 

 

Mesyuarat AJK Bilik Guru.

Pelaksanaan.

 

Mesyuarat

Kokurikulum.

Pelaksanaan.

 

 

Mesyuarat AJK.

Pelaksanaan.

 

 

 

Mesyuarat AJK.

Pelaksanaan.

 

 

 

Mesyuarat

Kokurikulum.

Pelaksanaan.

 

Mei

 

 

 

Jun

 

 

 

 

Jun

 

 

 

 

Ogos

 

 

 

 

Oktober

 

 

 

Sekolah

 

 

 

Padang Sekolah

 

 

 

Dewan

Sekolah

 

 

 

Surau Sekolah

 

 

 

Padang Sekolah

 

 

PROGRAM MIKRO SAMPINGAN

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR 1

BIL

PROGRAM

& AKTIVITI

OBJEKTIF

KUMPULAN SASARAN

BIL.

SASARAN

SUMBER TENAGA

STRATEGI

UTAMA

TARIKH

TEMPAT

11

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

Aktiviti Selepas UPSR

 

 

 

Hari Kecemerlangan

Pelajar.

 

 

 

 

Jamuan Akhir Tahun

 

Mengisi P & P

Selepas UPSR

 

 

Mengiktiraf kejayaan murid dalam kurikulum dan kokurikulum

 

Menanamkan sikap silatulrahim.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahun 6

 

 

 

Tahap

1 & 2

 

 

 

 

Semua Murid

55 orang

 

 

 

330 orang

 

 

 

 

330 orang

Guru Tahun 6

 

 

Semua Guru

 

 

 

 

Semua Guru

Merancang Program.

Pelaksanaan.

 

Merancang Program.

Pelaksanaan.

 

 

 

Mesyuarat AJK.

Pelaksanaan.

 

September –November

 

 

Oktober

 

 

 

 

 

November

Bilik Darjah

 

 

Dewan Sekolah

 

 

 

 

Bilik Darjah

 

 

 

PROGRAM MIKRO SAMPINGAN

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR 1

BIL

PROGRAM

& AKTIVITI

OBJEKTIF

KUMPULAN SASARAN

BIL.

SASARAN

SUMBER TENAGA

STRATEGI

UTAMA

TARIKH

TEMPAT

 

9.

 

Bahasa Arab

a.Pertandingan

Hafaz kalimah

Bahasa Arab.

 

 

 

b.Nyanyian Lagu

Bahasa Arab.

 

 

 

Menggunakan Bahasa Arab dalam perbualan.

 

 

Meningkatkan minat murid dalam Bahasa Arab.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahun 2,

3 & 4

 

 

 

 

Tahun 2,

3 & 4

 

 

 

 

150 orang

 

 

 

 

150 orang

 

 

 

 

Guru Bahasa Arab

 

 

 

Guru Bahasa Arab

 

 

 

Kalimah yang terdapat di sekitar murid.

 

 

 

Nyanyian lagu kanak-kanak.

 

 

 

 

Jun

 

 

 

 

 

September

 

 

 

 

Sekolah

 

 

 

 

 

Sekolah